Amazone ProfisPro – det nya intelligenta vägningssystemet

Amazone ProfisPro – det nya intelligenta vägningssystemet

Redan år 2001 introducera Amazone ett integrerat vägningssystem för burna handelsgödselspridare. Profis vägningssystemet innebar att eventuella avvikelser från den önskade utmatningsmängden omedelbart registrerades och kompenserades. Vågcellerna i de nya spridarna...