Maskiner

Lönsamhet bygger för framtiden

Den tekniska utvecklingen inom lantbruksmaskiner går allt fortare. Vi går mot smartare maskiner som kombinerar och kan utföra fler arbetsmoment på ett effektivare sätt och maskinerna tar ny teknik till hjälp för att styra och övervaka arbetet.

Vi inom Söderberg & Haak är stolta över att representera varumärken och producenter som ligger i framkant vad gäller ny teknik. Våra leverantörer chansar aldrig med att släppa ut ny teknik som inte är tillräckligt testad, så vi vet att produkterna vi levererar verkligen fungerar. Ett säkert recept för minskade kostnader och ökad lönsamhet.

Som representant för lantbrukets spjutspetsmaskiner är det viktigt för
Söderberg & Haak att alltid följa med i utvecklingen och fungera som rådgivare åt våra kunder. Kunden ska med vår hjälp kunna välja precis rätt maskiner och utrustning för den egna verksamheten. Alltså maskiner och utrustning som på ett effektivt sätt bidrar till kundens lönsamhet och bygger en i grunden sund verksamhet.

Tillsammans bygger vi det vinnande och lönsamma laget!

Gammalt som nytt

Här finns vårt begagnatsortiment.