Lechler – produkter för säkert och effektivt växtskydd

Lechler är ledande inom utveckling av sprutmunstycken för modernt växtskydd och erbjuder rätt lösning för alla sprayuppgifter. De har  har ett brett sortiment med över 45 000 olika munstycken, spraysystem och tillbehör. Förutom direkt tillgängliga precisionsmunstycken och lämpliga tillbehör, erbjuder Lechler också branschspecifika och kundspecifika lösningar för att möta individuella behov.

Produktsortiment

I standardsortiment finns ett stort antal munstycken som kan appliceras i olika branscher och är användbara för olika applikationer. Lechlers standardproduktsortiment erbjuder rätt munstycke för varje sprayuppgift – oavsett om det är pneumatiska atomiseringsmunstycken, hålkonsdysor, fullkonsmunstycken, flatstrålemunstycken, punktstråle, tryckluftsmunstycke eller tankrengöringsmunstycke.

Lechler har forskat på nya lösningar i mer än 140 år. De utvecklar och tillverkar munstycken som är trendbildande inom många användningsområden. Deras moderna design- och simuleringsteknik är utvecklad av ingenjörer/tekniker som öppnar nya perspektiv för kunder när de planerar användning av Lechler munstycken.

Lantbruksapp

Inom jordbruksteknik erbjuder Lechler arbetshjälpmedel som hjälper till att optimera användningen av munstycken vid grödskydd eller flytande gödning. Detta innebär en mer effektiv, kostnadsbesparande och miljövänlig produktion som möjlig.

Lechler Agriculture App hjälper dig att välja rätt munstycktyp.

IOS

Android