Redan år 2001 introducera Amazone ett integrerat vägningssystem för burna handelsgödselspridare. Profis vägningssystemet innebar att eventuella avvikelser från den önskade utmatningsmängden omedelbart registrerades och kompenserades. Vågcellerna i de nya spridarna känner av vikten 200 gånger i sekunden och justerar automatiskt spjällinställningen var 25:e kg som spridits ut. En av de stora fördelarna är att mätningen sker kontinuerligt i realtid, därför bibehålls den önskade utmatningsmängden exakt, hela tiden under spridningsarbetet, såväl vid alla typer av kantspridning som i fältkilar.

Med lutningssensor blir spridningsmängden korrekt även i kuperad terräng

Ny, genomtänkt mängdkalibrering: ProfisPro

Regleringen av utmatningsmängden via Profis vägningssystemet är extremt exakt. Den genomsnittliga avvikelsen under spridningsarbetet håller sig kring 1%. För att även få en permanent mängdstyrning inom de 25 kg intervall som vågcellsystemet reglerar efter, erbjuds nu de burna ZA-TS och de bogserade ZG-TS 01 spridarna med det nya intelligenta vägningssystemet ProfisPro. Med ProfisPro är Profis vågcellsystemet ihopkopplat med det nya momentavkänningssystemet, FlowControl. Spridare med FlowControl har en momentsensor i respektive tallriksdrivning, vilket gör att effektåtgången för höger- resp. vänster spridartallrik känns av separat. Baserat på de talrika spridningstester som utförts av Amazone, med alla typer av gödselmedel, har momentbehovet registrerats vid olika arbetsbredder och spridningsmängder. För att snabbt sammanfatta: Låg spridningsmängd ger lägre moment i tallriksdrivningen jämfört med större spridningsmängd. FlowControl systemet känner av momentet separat i respektive tallriksdrivning och anpassar omedelbart spjällöppningen om systemet avkänner en avvikelse för spridningsmängden.

Denna kombination av vägningssystem och FlowControl innebär att respektive spjällöppning kontinuerligt ställer in sig till den önskade spridningsmängden under hela spridningsarbetet. Profis vägningssystemet registrerar den aktuella spridningsmängden var 25:e kg som spridits ut. På så sätt kontrollerar och kalibrerar FlowControl sig själv med regelbunden intervall.

Detta sker kontinuerligt under gång, utan avbrott. Med det intelligenta ProfisPro vägningssystemet får kunden ut den önskade spridningsmängden direkt från första sekund av spridningsarbetet. Dessutom har föraren hela tiden full kontroll över gödselmängden som finns kvar i behållaren samt körsträckan som denna mängd räcker till. Regleringen av spridningsmängden styrs både av Profis vägningssystemet och FlowControl momentsensorerna, detta är unikt och erbjuds endast av Amazone.

FlowCheck för övervakning av spjällöppningarna

Till spridartypen ZA-TS Hydro erbjuder Amazone ett FlowCheck övervakningssystem, som är ett prisvärt alternativ till FlowControl. Där FlowControl både övervakar och styr spridningsmängden separat för respektive sida, kan FlowCheck endast känna av eventuella blockeringar eller om spridaren körts tom. Om det skulle bli en blockering vid spjällöppningen, åtgärdar båda systemet detta på samma sätt, genom att snabbt helt öppna och stänga spjällöppningen i fråga, samtidigt som omrörningssystemet reverseras. Detta ger maximal funktionssäkerhet för kunden.

Precision även i kuperad terräng

Alla Amazone gödselspridare, med vägningssystem, kan även utrustas med en lutningssensor. Med informationen från denna sensor kan vägningssystemet kompenseras för lutningen på maskinen så att spridningsmängden blir korrekt oavsett om man kör i sidolutningar eller i upp/nedförsbacke.