Precea

Exakt och snabb precisionssåmaskin

Precisionssåmaskinen Precea kan användas till plog och plöjningsfri sådd och kännetecknas av exakt fröplacering, hög kapacitet och smidig manövrering. Förstklassig singulering och gödseldosering i arbetshastigheter på upp till 15 km/h. De olika ramkoncepten ger maximal flexibilitet

Dina fördelar i korthet

  • Hög arealkapacitet med arbetshastigheter på upp till 15 km/h
  • Gödselskivbillen FerTecTwin säkerställer ett jämnt sådjup för gödseln
  • Jämn tillväxt på fältet tack vare pecisionsbillen PreTeC med den automatiska billtrycksregleringen SmartForce
  • Exakt kornavläggning tack vare övertryckssingulering med kort frötransport i utskjutningsrör
  • Enkelt och verktygslöst byte av singuleringstallrik, även med fylld utsädesbehållare
  • Maximal avlastning för föraren med den automatiska avskraparinställningen SmartControl
  • Jämn placering av utsädet tack vare fånghjul
  • Enkel och intuitiv manövrering via ISOBUS möjligt
  • Lågt lyftkrafsbehov för traktorn tack vare optimerad tyngpunkt och lättvikskonstruktion

Kontakta våra återförsäljare

Hämta broschyr Precea

 

 

Amazone Citan är en ren såmaskin

Ta en närmare titt på Precea

Precea

Teknisk data – Amazone Precea, såmaskin