AMAZONE har följt upp 30 st lantbrukare och maskinstationer som under den europeiska  demonstrationsturnén ”Precea Performance Tour” testat Precea. Under den 13 länders långa turnén, har Precea – under väldigt skiftande förhållanden – fått bekänna färg och visa sin enorma mångsidighet.

Beroende på olika grödor och gårdsstrukturer får användaren en bra inblick av de olika förhållande och förutsättningar som en precisionssåmaskin av typ Precea har att hantera.

Olika grödor, jordförhållanden och speciella klimatförhållanden på de besökta gårdarna – Precea behärskade dessa utmaningar med glans. Amazone erbjuder ett brett modell- och variantutbud som tillgodoser olika behov. Modellutbudet sträcker sig från fyrradig Precea med 3 m arbetsbredd till tolvradiga med 6 m arbetsbredd. Den snabba omställningen mellan olika grödor, som utförs helt utan att behöva använda verktyg, fick mycket lovord. På vissa ramkoncept kan såenheterna flyttas fritt i sidled, så att radavståndet snabbt kan anpassas. Den starka singuleringsdrivningen med övertryck, arbetar i perfekt samspel med universalbillen PreTeC. Även vid körhastigheter på upp till 15 km/h placeras fröna med bibehållen precision.

Det finns många utrustningsalternativ för att avlasta förarens arbete och säkerställa optimalt arbetsresultat under alla förhållanden. Speciellt vid kraftigt växlande jordförhållanden ger SmartForce billtrycks-regleringen, helt automatiskt, ett konstant sådjup. Den automatiska avstrykarinställningen SmartControl förhindrar feldosering och dubbletter.

Som tillval finns ett QuickLink snabbkopplingssystem som innebär att precisionssåmaskinen snabbt, bekvämt och utan verktygsbehov kan byggas ihop till en såkombination med rotorharv, rotorkultivator eller tallrikskultivator. Såkombinationen ger perfekt såbäddsberedning och sådd i en körning. För maximal effektivitet kan 6 m Precea fås i kombination med FTender fronttank, så att man samtidigt med sådden även ger en gödselgiva. Intelligenta system som t ex individuell, GPS-styrd in/urkoppling av såenheter, precisionstyrning av såmängd samt ISOBUS-manövrering ger de bästa förutsättningarna för en miljömedveten och framtidsinriktad användning av precisionssåmaskinen.

 

Lantbrukarnas och maskinstationernas utsagor återges i korta sammanfattningar i nedan video. För mer information besök www.precea.net.