Endast gödsel där grödan får nytta av den – med BorderTS

Full gödselgiva, ända ut till fältgränsen

För att gödsla ännu exaktare vid fältgränsen, speciellt vid stora arbetsbredder, har AMAZONE utvecklat BorderTS-spridningsskärmen för burna ZA-TS och bogserade ZG-TS. Jämfört med konventionella spridningsskärmar är BorderTS integrerat i dessa spridares programvara. Den nya spridningsskärmen har en speciell lamellstruktur, som arbetar i samspel med det unika vingomställningssystemet AutoTS.

AMAZONE och gränsspridning – precision till perfektion

Exakt gränsspridning har alltid varit AMAZONEs högsta prioritet. Det är en stor avkastningspotential i att kunna ge full gödselgiva ända ut till kanten, men lika viktigt är att inte sprida över och förbi fältkanten, både ur miljösynpunkt och för lönsamhetens skull.

Den från förarhytten, bekvämt manövrerade Amazone Limiter-gränsspridningsskärmen har hjälpt oräkneliga ZA-M kunder att bekvämt skifta mellan normal- och fältkantsspridning.

Fördelen med AutoTS-systemet är uppenbar, speciellt vid större arbetsbredder. I detta unika system aktiveras en kortare spridningsvinge, så att gödselkornen påverkas av en lägre periferihastighet och därmed kortare kastbana. Med AutoTS uppnås en betydligt jämnare och säkrare gödsling i fältkantsområdet. Jämfört med konventionella gränsspridningssystem uppnås upp till 17 % högre skörd i fältkantsområdet.

Med både Limiter och AutoTS-systemen körs traktorn i första körspåret sett från fältkanten (halv arbetsbredd från fältkant). För att uppnå ännu högre skörd i fältkantsområdet, används BorderTS-skärmen tillsammans med AutoTS-systemet. Med BorderTS körs traktorn direkt vid fältkanten och spridning sker endast inåt fältet, med stängd spjällöppning åt fältkanten. AMAZONE har utvecklat den nya BorderTS-skärmen specifikt för TS-spridarna, så att man i kombination med AutoTS får optimal sidofördelning och avsevärt högre skörd i fältkantsområdet, utan att gödselmedel kastas ut över fältkanten. Jämfört med konventionella gränssystem ger detta system en skördeökning på upp till 27 % för de yttersta fem metrarna.

Knivskarp kantspridning med BorderTS-skärmen i kombination med AutoTS

BorderTS-skärmen kommer allra bäst till sin rätt vid gödsling i radsådda grödor eller vid startgivan före uppkomst, oavsett gröda. Fördelen är att fältkanstområdet får full giva, utan att gödsel kastas ut över fältkanten. BorderTS är mindre lämplig att använda i stående grödor (förutom radsådda), eftersom det då skapas ett extra körspår som är till nackdel för tillväxten och skördeutbytet.

Illustration vid kombinerad användning av BorderTS och AutoTS

  1. Gödselspridning med BorderTS-skärm, gödselgivan (spjällöppningen) inåt fältet är automatiskt reducerad till 50 %. Spjällöppningen mot fältkanten är stängd.
  2. Vid körning i nästa körspår (halv arbetsbredd från fältkant), kopplas AutoTS in varvid gödselgivan även nu automatiskt reduceras med 50 % åt fältkanten. På så sätt uppnås full (100 %) gödselgiva i fältkantsområdet.
  3. Därefter sker spridning med 100 % gödselgiva på resten av fältet.

Alla inställningsvärden, för respektive gödselmedel, kan lagras i monitorns gödselmeny, så när det är dags för spridningsarbete väljs helt enkelt det gödselmedel som ska användas.

Lamelldesign och integrering av mjukvara

Vid stora arbetsbredder måste gödselmedlet accelereras mycket kraftigt för att uppnå tillräcklig överlappning till nästa körspår. På grund av granulernas höga energi blir oftast sidofördelningen bakom traktorn otillfredsställande i konventionella gränsspridningssystem. BorderTS-skärmen har en speciell lamelldesign samt en styrplåt vars lutning kan justeras. Då gödselgranulerna passerar lamellerna bromsas de ned och slungas sedan skonsamt till marken via styrplåten. För optimal spridning ut till fältkanten kan styrplåten justeras steglöst. En sensor känner av skärmens position, d v s när BorderTS-skärmen är aktiverad (nedsänkt), anpassas automatiskt både spjällöppning och nedsläppspunkt. Detta för att, i kombination med AutoTS-systemet, erhålla optimal sidofördelning vid fältkanten. Givetvis kan föraren under arbetets gång manuellt överstyra gödselgivan.

BorderTS-skärmen är placerad i centrum baktill på spridaren och aktiveras hydrauliskt från förarplatsen.

Då BorderTS-skärmen aktiveras på ZA-TS sänks denna ned i gödselströmmen. Via de speciella lamellerna och styrplåten leds gödseln skonsamt ner till marken.