Med den helt nyutvecklade IceTiger erbjuder Amazone en buren halkbekämpningsspridare med högsta precision för spridning av salt eller saltvattenlösningar. Tack vare den nya frammatningstekniken, med en bottenmatta, kan såväl salt med varierande fuktighet som sand eller splitt, även vid låga spridningsmängder, tillförlitligt spridas ut. I kombination med den komfortabla ISOBUS-manövreringen blir IceTiger ett precisionsredskap vid halkbekämpningen.

Innovation: Smart Precision System – Inställbar bottenmatta och elektriskt justerbar nedsläppspunkt via ISOBUS

Frammatningen av spridningsmaterialet till spridartallriken sker med en helt unik konstruktion via en hydrauliskt driven bottenmatta. Tack vare den breda anliggningsytan transporteras materialet kontinuerligt och utan stopp eller brobildningstendenser till nedsläppet, där det leds till spridartallriken via en ränna. Bottenmattans hastighet regleras exakt via en hydraulmotor så att spridningsmängder ner till endast 5 g/m² kan spridas ut. Med precisionsspridningstallriken kan arbetsbredder från 2 till 8 meter erhållas. IceTiger kan enkelt anpassas för en optimal halkbekämpning till rådande förhållande.

En stor fördel med Smart Precision System är den via ISOBUS, elektriskt ställbara nedsläppspunkten. Med denna kan den önskade spridningsbredden åt höger respektive vänster sida, bekvämt ställas in från förarplatsen.

 

IceTiger

På så sätt kan spridningsbilden under körning förskjutas åt höger eller vänster via en elmotor. Med den elektriska nedsläppsinställningen tillsammans med den automatiska regleringen av tallriksvarvtalet, kan spridningsbilden automatiskt ställas in för en symmetrisk eller asymmetrisk spridningsbild. Med den flexibla inställningen av arbetsbredden kan spridningen begränsas till antingen bara ett eller två körfält. En annan fördel är att man i t ex en rondell kan förskjuta spridningsbilden inåt så att hela körbanan blir optimalt beströdd.

För ISOBUS manövrering erbjuder Amazone sin egenutvecklade AmaTron 4 monitor. Med denna kan full ISOBUS funktionalitet för redskapet erhållas, även om traktorn inte är ISOBUS förberedd. AmaTron 4 är en färg-pekskärmsmonitor med 8 tums display vilken manövreras som en smartphone eller padda och har en praktisk snabbstartmeny samt enkelt och logiskt menysystem. Knappsatsen tänds automatiskt då man närmar sig skärmen med handen, automatisk dag/natt-visning. För maximal komfort kan även alla funktioner i arbetsmenyn styras via en AmaPilot+ joystick eller annan motsvarande ISOBUS-kompatibel joystick.

IceTiger

Extrautrustning: Integrerad utrustning för saltvattenlösning

Som tillval kan IceTiger förses med en utrustning för saltvattenlösning med en behållarkapacitet på 500 l för spridning av fuktsalt FS30. Omedelbart före spridartallriken blandas det fasta saltet med saltvattenlösningen, blandningen kan ställas in exakt genom att saltvattenlösningen styrs via en hydrauliskt driven pump och pumpen skadas inte vid tomkörning. I jämförelse med spridning av torrt salt, kan saltmängden reduceras med upp till ca 23 % vid spridning av saltvattenlösning. Förutom att upptiningen på vägbanan blir snabbare reduceras även risken för vindavdrift väsentligt.

Smart manövrering med EasySet 2 – prisvärd och miljövänlig

I grundutförande manövreras IceTiger med den maskinspecifika EasySet 2-monitorn. Den enkla och intuitiva manövreringen gör att inlärningstiden är mycket snabb, vilket innebär att körning med många olika förare inte är något problem. När den önskade spridningsmängden och arbetsbredden angetts, sker mängdregleringen automatiskt i förhållande till körhastigheten. Nedsläppspunkten ställs in manuellt vid körning med EasySet 2. Vid halkbekämpning på känsliga och farliga ställen, t ex broar eller korsningar, kan spridningsmängden enkelt ökas med +100 % funktionsknappen, varvid spridningsmängden fördubblas. Kalibreringen av arbetsbredd, körhastighet och spridningsmängd kan utföras med knapptryckningar. Dessutom kan arbetsljus och roterande varningsljus styras via EasySet 2. Som tillval kan maskinen utrustas med backkamera för övervakning av spridningen samt kamera för kontroll av behållarnivån.

Stor behållare för ökad kapacitet

Grundbehållaren för IceTiger rymmer 1000 l, med 300 reps 600 l förhöjningar kan behållarvolymen utökas till maximalt 1900 l. Traktorns styrförmåga bibehålls och en mindre traktor kan användas genom att tyngpunktcentrum för behållaren är närmare traktorn. De branta sidorna förhindrar att spridningsmaterialet fastnar i behållaren.