Krone Validation Centre officiellt invigt

Den 21 september invigde Krone officiellt Future Lab Validation Centre vid sin anläggning i Lingen. Bernard Krone, ordförande för Krone Groups styrelse, välkomnade representanter från grannföretagen i Lingen Industrial Park och byggföretagen som byggt anläggningen, såväl som Lingens borgmästare Dieter Krone, och självklart de cirka 30 personer som arbetar på Future Lab:

”Efter månaders väntan, är vi glada över att till sist kunna välkomna dig personligen till Krone Future Lab. Det vi ser här, är teknik av allra senaste slag, som gör att vi kan testa våra lantbruksmaskiner, kommersiella fordon samt komponenter från våra leverantörer och låta dem gå igenom alla steg, innan de monteras i en Kroneprodukt. För att optimera kvaliteten på våra produkter på ett effektivt sätt, behöver vi noggrann och objektiv evidens för hela livslängden och funktionalitet för en del eller en maskin. Genom detta bidrar även vårt Validation Centre på ett tydligt sätt till kundnöjdhet. Dessutom ger anläggningen enastående möjligheter att utforska nya områden, som till exempel autonoma fordon.”

I Future Lab huserar tre utrymmen för storskalig testning, två för testning av servohydraulsystem och ett för mätning av prestandanivåer. Dessutom finns det ett flertal utrymmen för testning av ett stort urval av komponenter och komponentmontage. Förutom mekaniska tester testas även elektroniska system och mjukvaruapplikationer både på anläggningen och i helt automatiserade testmiljöer i Future Lab!

Future Lab planerades med fokus på hållbarhet. Till exempel genereras all den energi som krävs för att värma upp byggnaden, på 4000 kvadratmeter, från överskottsvärme från testbänkarna och en del av elektriciteten kommer från solpaneler som är utformade för att generera el, endast för användning på anläggningen.

I en liten ceremoni gjord av Martina Korporal och Kristian Pohlmann, fick gästerna vandra igenom Future Lab och titta i de olika hallarna och testutrymmena. De imponerades framförallt av det nyligen installerade testutrymmet där man simulerar vägförhållanden. Denna så kallade X-Poster testbänk gör att Krone kan komprimera motsvarande en miljon kilometer för en trailer i yrkestrafik, till endast ett par veckor. X-Poster och alla testutrymmena drivs av en hydraulmotorenhet med kapacitet på imponerande 2 MW.

En annan testbänk togs nyligen i drift för att testa transmissionsprestanda. Här utsätts högkapacitetsväxellådor för test som ska motsvara deras livslängd, innan de byggs in i Krone BiG X exakthackar, BiG Pack storbalspressar eller Premos pelletsmaskiner.

Dessa inomhusfaciliteter kompletteras med en utomhus testbana på cirka 1,1 km, med lutningar på 18 procent och 50 procent lutningsgradienter. Testbanan används för homologerings-, mjukvaruapplikations- och körtester.

Krone Future Lab, som byggts på lite mindre än ett år, täcker 13 hektar totalt och representerar en investering på ungefär 20 miljoner Euro gjord av Krone Group.