Ny GX-funktion vinner Agritechnica-utmärkelse

Krone kommer att tilldelas DLGs silvermedalj för den nya funktionen ExactUnload. Funktionen introducerades i september 2021, på den nya, mångsidiga vagnen GX och nu har denna lösning fått ett innovationserkännande av DLGs domarpanel.

ExactUnload är ett intelligent och automatiskt system som tömmer vagnen under en förinställd längd av exempelvis en plansilo eller stuka i fält. Föraren anger plansilons längd i ISOBUS-skärmen, som använder informationen för att räkna fram tömningstakt. Efter att systemet startats, ska föraren köra framåt i den uträknade körhastigheten. Allt eftersom ekipaget rör sig genom plansilon justerar systemet tömningstakten automatiskt mot den aktuella körhastigheten. Fördelen med detta är att tömningen sker väldigt jämnt, vilket skapar ett jämntjockt material plansilon igenom.

ExactUnload hjälper även till med att minimera förarens trötthet när det är som mest hektiskt under skörden, eftersom föraren kan koncentrera sig på att styra ekipaget i plansilon och att övervaka maskinfunktioner.

ExactUnload implementerades först på den nya vagnen Krone GX, en mångsidig maskin för skonsam men ändå snabb lastning av många olika sorters last. GX finns tillgänglig i två storlekar, 44 m3 och 52 m3 med två olika valsar för tömning. GX 440 är utrustad med tandemaxlar medan GX 250 är byggd på en tridemenhet som standardspecifikation. Båda modellerna har ISOBUS som standard.

Tömningssystemet

Lasten töms med hjälp av ett kraftfullt golv bestående av en textilmatta som drivs av två kedjor. Tillsammans med en framstam med sikt igenom, formar golvet en avlastningsenhet som drivs av två hydraulmotorer. Lasten töms genom att kedjorna drar tömningsenheten bakåt, ett extremt skonsamt sätt att tömma på, eftersom materialet rör sig sakta och jämnt bakåt, utan att det kläms, vilket är en särskild fördel för känsligt material som grönsaker och rotfrukter. När avlastningen är slutförd, drar kedjorna tillbaka tömningsenheten tillsammans med framstammen.

Ytterligare fördelar: Att tömma på detta sätt, flyttar tyngdpunkten ytterst lite, vilket gör att man förebygger risken för att vagnen ska välta. Eftersom man inte lyfter flaket vid tömning, är maskinen dessutom lämplig för användning i låga byggnader.

Innovation Award  Agritechnica