AMAZONE Group stärker sitt utvecklingssamarbete, tillsammans med det nederländska företaget Start-up AgXeed B.V., genom att förvärva företagsandelar. Ytterligare samarbetspartner, inom jordbruksteknik, är traktor- och redskapstillverkaren CLAAS som, tillsammans med andra investerare, är involverat genom Seed Green Innovations GmbH.

Syftet med partnerskapet är att vidareutveckla AMAZONE-redskap för autonom användning i fält. En viktig grund för samarbetet, för att uppnå maximala fördelar för båda parter, är åtagandet om öppna gränssnitt för att säkerställa kompatibilitet och samspel mellan redskap och dragfordon. Fokus ligger på kunden och dennes specifika förhållande. Genom partnerskapet ska kunden erbjudas marknadens bästa autonoma lösning.

AgXeeds autonoma plattformar passar perfekt för AMAZONE-produktsortimentet. Kombinationen av minimalt marktryck, idealisk viktfördelning och flexibla tillkopplingsmöjligheter öppnar nya möjligheter för smarta odlings- och bearbetningskoncept.

Bandgående AgXeed AgBot med AMAZONE precisionssåmaskin Precea 3000-FCC med fronttank FTender 1600

Den bandgående AgBot har, de senaste åren, redan använts mycket framgångsrikt tillsammans med AMAZONE kultivatorer och såmaskiner. Förutom jordbearbetning och sådd kan den nya, 4-hjuliga AgBot även användas med Schmotzer-radrensare för mekanisk ogräsbekämpning.

Andra tänkbara redskapskombinationer är fronttanken FTender för gödsling respektive sådd eller fronttanken FT-P för växtskydd eller flytande gödningsmedel. Olika sensorsystem övervakar och analyserar kontinuerligt arbetsförloppet. Fokus är att uppnå optimal effektivitet och arbetskvalitet vid den autonoma användningen. Tack vare AgXeed, CLAAS och AMAZONE långa erfarenhet står man väl rustade att hantera de säkerhetstekniska utmaningarna.

Kundfördelarna med förarlösa redskapskombinationer är i slutändan kostnadseffektivare arbete och att arbetstid frigörs för t ex för agronomisk och strategisk ledning av företaget.