E+S

Ny generation av sand- och saltspridare.

E+S är en vidareutvecklad generation av sand- och saltspridare, speciellt avsedda för halkbekämpning. Spridaren kan såklart även användas för gödsling av gräsmattor, eller toppdressing. Den nya generation Amazone E+S kan fås med behållare från 300 till 1100 liter och med spridningsbredd från 1 till 8 meter.

Enkel manövrering och exakt spridning
Amazone E+S finns med två olika grundbehållare på 300 respektive 750 liter. Med olika behållarförhöjningar kan behållarvolymer på 300, 395, 490, 750, 930 och max 1110 erhållas.Maskinen kan fås med antingen kraftuttags- eller hydrauldrivning för spridartallriken. I kraftuttagsdrivsutförandet ställs, från förarplatsen, arbetsbredden in steglöst, med ett elektriskt manövrerat rostfritt jalusi. Spridningsbilden kan ställas in asymmetriskt då så önskas (t ex för spridning antingen till höger eller vänster om traktorn).

I hydrauldrivet utförande bestäms arbetsbredden av tallriksvarvtalet och ställs in via EasySet-monitorn. Spridningsmängden ställs också in via EasySet-monitorn.

På kraftuttagsdrivna maskiner kan man välja att antingen sköta mängdinställningen helt manuellt eller utrusta maskinen med antingen EsaySet- eller Amados-monitor. Oavsett vilken monitor man väljer, sköts spridningsmängden automatiskt beroende på körhastighet. Dessutom kan spridningsmängden vid behov ökas eller minskas under gång.

Robust och driftsäkert
Branta behållarsidor och en robust omrörare ser till sand-/saltblandningen matas problemfritt till spridningstallriken.

Genom att behållarbotten och alla spridningskomponenter är gjorda i rostfritt material garanteras lång livslängd, även under tuffa arbetsförhållanden. För att skona traktorn från sand-/saltstänk kan en heltäckande stänkskärm monteras. En praktisk behållarpresenning med stort siktfönster ser till att spridningen kan ske problemfritt i ur och skur.

Kontakta våra återförsäljare

Hämta broschyr

MyAmazone

Förläng skyddet- totalt 24-månaders fabriksgaranti utan kostnad.

Ansök om en 24-månaders fabriksgaranti för alla maskiner och en 36-månaders fabriksgaranti för Pantera och Profihopper-maskinerna via myAMAZONE!

 

Läs mer

Ta en närmare titt på E+S sand- och saltspridare

Teknisk data – Amazone E+S, spridare

  • Väldigt kraftigt byggda med speciella omrörare som även klarar frusen, hopklumpad sand
  • Den låga egenvikten tillåter hög nyttolast även med små traktorer
  • E+S modellerna kan användas både för sanddressing av gräsmattor under sommarhalvåret och till vinterväghållning under den kallare delen av året
  • Maskinen kan fås med antingen kraftuttagseller hydrauldrivning för spridartallriken
  • Ställbar smalspridningsutrustning kan begränsa arbetet för tex smala trottoarer
  • För applicering av sand på golfbanor och idrottsplatser