Kraftig kultivator för tuffa uppdrag

 

Amazone satsar på styrka, hållbarhet och enkel service när de presenterar sin nya serie Certos tallriksharvar på lantbruksmaskinmässan Agritechnica, i tyska Hannover 10 – 16 november. De nya modellerna har arbetsbredder från fyra, upp till sju meter.

Amazone Certos en kraftig kultivator för tuffa uppdrag

Certos har nu fått förstärkt ramkonstruktion. Det innebär bland annat att tallrikarna har längre stenutlösning. De viker undan och risken för skador minskar väsentligt.

Dessutom har utjämningsfunktionen kunnat förbättras, så att den bearbetade jorden håller sig inom arbetsbredden och ger ett jämnt arbetsresultat vid körning spår i spår.

Inget problem med växtrester

Certos har stora tallrikar med 660 millimeters diameter. Det ger förutsättningar för intensiv, nedmyllande jordbearbetning. Arbetsdjupet kan ställas in från 7 till maximalt 20 cm. Samtidigt är det stort avstånd mellan tallriksraderna, 17,5 centimeter. Varje tallrik har sin egen infästningsarm och effekten av denna konstruktion är, att genomsläppligheten blir optimal.

Certos kan med fördel användas för tuffa uppgifter som exempelvis vallbrytning, återkultivering av träda eller bearbetning av majsstubb. Dessutom kan den användas som ett alternativ till djupharvning tack vare robust styrka och ett arbetsdjup ner till 20 cm.

För odling i kuperade förhållande, med till exempel kraftiga sidolut, kan hydrauliskt manövrerade, bakre länkarmar fås som tillvalsutrustning.

Underhållsfritt

Alla tallrikslager på Certos är oljefyllda med glidringstätningar och helt underhållsfria. Även lagren i valsen är underhållsfria.

Till Certos finns elva olika typer av eftervalsar, så att optimal återpackning alltid kan uppnås oberoende av förhållande. Dessa har snabbkopplingssystem, med klämbyglar, så att de snabbt kan bytas.

Som tillvalsutrustning finns en Crushboard. En annan tillvalsutrustning är den nya frösåmaskinen AMAZONE GreenDrill 501 och LED-belysning.