När Heinrich Dreyer, den 1 maj 1883, grundade företaget ”H. Dreyer fabrik för lantbruksmaskiner och redskap” utanför Osnabrück, kunde han nog inte föreställa sig att Amazone en dag skulle utvecklas till att bli en av världens ledande tillverkare av lantbruksmaskiner. I 140 år har familjeföretaget erbjudit innovativa lantbruksmaskiner över hela världen.

En framgångssaga

När grundaren Heinrich Dreyer började med tillverkning av rensverk för spannmål, insåg han mycket tidigt att han måste ut i världen. Redan 1906 såldes de första rensverken till Chile, vilket lade grunden för Amazone Groups starka exportverksamhet. Heinrich Dreyers söner, barnbarn och barnbarnsbarn har satt viktiga milstolpar i produktutvecklingen och har fortsatt framgångssagan. På sextiotalet blev 2-tallriks gödselspridaren ZA och den legendariska D4-såmaskinen verkliga storsäljare. Man var tvungen att utöka produktionskapaciteten och därför byggdes den första dotterfabriken i Hude nära Oldenburg, 2009 utökades denna med Altmoorhausen-fabriken, som tillverkar såmaskiner för stora arealerna. Då Amazone startade sin tillverkning av jordbearbetningsmaskiner var man den första tillverkaren som utvecklade kraftuttagsdrivna harvar för kombination med såmaskiner. Genom att år 1998 överta tillverkaren BBG i Leipzig har Amazone även passiva jordbearbetningsmaskiner på programmet.

Under historiens gång har Amazone övervunnit flera, svåra tider och familjen Dreyer har genom alla generationer lyckats hålla företaget på en solid tillväxtkurs. Produktionen har stadigt utökats och produktportföljen har kompletterats inom ytterligare kompetensområden. År 2016 utökade Amazone till exempel både sitt jordbearbetningsprogram och produktionskapacitet genom att ta över ungerska Vogel & Noot plogtillverkning. Förutom anläggningarna i Gaste och Leeden öppnades 2018 den nya fabriken i Bramsche, norr om Osnabrück. Toppmoderna monteringshallar ger utrymme för en varierad produktion, även av riktigt stora lantbruksmaskiner, dessutom har logistiken optimerats i de tre anläggningarna. Sedan 2019 ingår Schmotzer radhackor från Bad Windsheim-anläggningen, också till Amazone-gruppen. Detta var ett viktigt steg för att kunna erbjuda effektiva maskiner i produktsortimentet för t ex ekologiska odlingar.

Att utveckla värderingarna från det förflutna inför framtiden

Idag omfattar Amazones kärnkompetens, inom både aktiv som passiv jordbearbetningsteknik, såmaskiner och precisionssåmaskiner, gödselspridare och växtskyddssprutor. En annan stöttepelare är produktionen av kommunalmaskiner inom park- och grönyteskötsel samt halkbekämpning Under räkenskapsåret 2022 bestod Amazone-koncernen av nio produktionsanläggningar och sysselsatte totalt över 2 000 personer. Exportandelen var 80 procent. Amazone-koncernens huvudkontor och huvudanläggning finns i Gaste. Företaget är helägt av familjerna Dreyer.

Dr. Heinz Dreyer († 17 februari 2023) och hans kusin Klaus Dreyer styrde koncernen i nästan 50 år, men sedan många år, har den fjärde generationen med de två ägarna Christian Dreyer och Dr. Justus Dreyer styrt verksamheten. ”Vi vill fortsätta de banbrytande framgångarna från det förflutna, så att jordbruket över hela världen fortsätter att förlita sig på våra innovativa lösningar för intelligent växtodling”, förklarar ägarna. ”Vi står i stor tacksamhetsskuld till våra förfäder. Vi vill utveckla de värden som de har skapat på ett hållbart sätt och samtidigt ta itu med framtida utmaningar. Vi vill också tacka våra familjemedlemmar, våra kunder, anställda, försäljningspartners och importörer, leverantörer och alla människor som har bidragit till företagets framgång med sitt personliga och viktiga engagemang.”

En smart planering och investering för en framgångsrik och hållbar framtid, och att inte tänka kortsiktigt på vinst, kommer fortsätta prägla företagets filosofi. På detta sätt fortsätter ägarna med målet att expandera Amazones produktionskapacitet i linje med organisk tillväxt och att kontinuerligt modernisera befintliga tillverknings- och logistikprocesser. Samtidigt kommer Amazone att fokusera på att utveckla partnerskap, både hemma och utomlands, för att förvärva ytterligare marknadsandelar inom alla kompetensområden och på alla viktiga världsmarknader. ”När vi utvecklar ny teknik fokuserar vi främst på våra kunders krav och samtidigt förutser vi framtida krav. Detta tillvägagångssätt har visat sig vara framgångsrikt i det förflutna”, säger Dr. Justus Dreyer. För att kunna betjäna våra kunder bättre är det också allt viktigare att följa de alltmer komplexa jordbruksmaskinerna och processerna med ännu bättre råd och stöd. Detta inkluderar bland annat att Amazone fortsätter att utvidga det nya testjordbruket i Wambergen, vid anläggningen Hasbergen-Gaste. Ett långsiktigt fältförsök inom växtodling, kallat Controlled Row Farming (CRF), används för närvarande där, för att presentera ett nytt radbaserat växtodlingssystem. Företaget intensifierar kontinuerligt sina omfattande utbildningsprogram.

Som tidigare tar vi också ansvar för de anställda och deras familjer. ”Detta innebär dels att behålla och fortsätta utveckla arbetsplatser. Å andra sidan inser vi att företaget behöver motiverade och kvalificerade medarbetare för att fortsätta vara en ledande aktör inom utvecklingen av ny teknik och för att kunna producera optimal kvalitet kontinuerligt”, förklarar Christian Dreyer.

Idéer för vår framtid

Vid betraktande av den framtida utvecklingen av Amazones produktprogram ser ägarna ekonomins och ekologins krav som de viktigaste uppgifterna. ”Vi skulle vilja göra ett avgörande bidrag till världens nutrition och hjälpa våra jordbrukare, med innovativa idéer, att fortsätta hantera framtiden på ett hållbart sätt”, säger Dr. Justus Dreyer som förklaring, med tanke på de stora utmaningarna som det professionella jordbruket står inför nuförtiden. Å ena sidan behöver jordbruket producera högkvalitativ mat för att föda den växande världsbefolkningen. Å andra sidan minskar mängden odlingsbar mark där mat kan produceras. Detta förvärras av klimatförändringen med extrema väderförhållanden. ”Vi ser därför tre viktiga uppgifter som är naturligt sammanlänkade: Att skydda värdefulla resurser, kontinuerligt minska användningen av insatsmedel, ökad precision för hållbarhet och kostnadseffektivitet samtidigt som vi upprätthåller en hög nivå av avkastning”, fortsätter Christian Dreyer. Amazone fortsätter därför att sträva efter kärnmålet med en hög avkastning per hektar genom hållbara metoder. Det är därför viktigt att förbättra effektiviteten i produktionsprocesserna och behandla varje planta så exakt som möjligt. Samtidigt måste ökad biologisk mångfald och bevarande av jordens bördighet vara viktiga mål för att erbjuda hållbara, goda långsiktiga utsikter för kommande generationer.

Från vänster: Christian Dreyer och Dr. Justus Dreyer (styrelseordförande/ägare av Amazone Group)

För att ännu bättre uppfylla de ekologiska kraven kommer Amazone att koncentrera sig, bland annat, på att främja området Amazone 4.0 genom ett smart användande av elektronik. Användningen av GPS-teknik, sensorsystem, mjukvara och andra instrument är avsedda att utvidga möjligheterna för delområdes-, platspecifikt och individuellt växtbaserat arbete. Ägarna avser att utvidga det framgångsrika maskinutbudet med mål att kunna erbjuda rätt teknik och process, inte bara för varje region med sina egna individuella behov, utan också för företag av alla storlekar och grödor. En viktig grund för detta är expansionen som genomförs inom det interna försöksprogrammet på den internationella arenan, i samarbete med vetenskapliga institutioner, konsulter och jordbruksutövare.

Bild: Grundaren Heinrich Dreyer med den ursprungliga företagslogotypen, från åren för den häftiga, industriella utvecklingen i Tyskland, samt den senaste precisionssåmaskinen Amazone Precea.

Mer flexibla och snabbare i framtiden

”Vi fokuserar på att Amazone ska kunna serva sina kunder optimalt i framtiden. Det fortsätter att vara viktigt att vara mer flexibla, mer pålitliga och agera snabbare än andra”, sammanfattar ägarna med avseende på utmaningarna. ”Detta kräver att vi gång på gång möter kundens krav och utvecklar innovativa teknologier. För jordbruksmaskiner och jordbruk, som är avgörande för systemet globalt sett för att föda befolkningen, ser vi positiva, långsiktiga framtidsutsikter och vi ser därför optimistiskt på framtiden.

Download

Pressrelease samt bilder

Publiceringsdatum: 230531