DirectInject

Snabb, flexibel och behovsanpassad dosering av vätxtskyddsmedel

Directinject

Med systemet DirectInject till UX 01 med Comfort-paketet plus erbjuder AMAZONE för första gången ett system för direktinsprutning av växtskyddsmedel. Under körning kan föraren efter behov välja om växtskyddsmedel ska appliceras eller ej. Det som skiljer DirectInject från andra direktinsprutningssystem är att det är helt integrerat i sprutvätskesystemet och manövreringen av växtskyddssprutan samt att insprutningsprocessen har en mycket snabb reaktionstid.

Om föraren av växtskyddssprutan till exempel konstaterar att det finns ogräs eller annan oönskad växtlighet som måste bekämpas på en yta kan doseringen med DirectInject aktiveras från förarhytten med en knapptryckning. Tilläggsprodukten från DirectInject-tanken doseras då tillsammans med sprutvätskan från sprutvätsketanken.

DirectInject-utrustning med 50 l-tank och pumpenhet i förvaringsfacket på UX 01 Super.

DirectInject kan fås till UX Super