Ceus

Maximal kapacitet i en överfart med högsta flexibilitet

Med Ceus kan flera arbetsmoment kombineras i en överfart. Så möjliggör tallrikskultivatorn, som arbetar längst fram med sina tandade 510 mm tallrikar, en grund bearbetning med ett arbetsdjup från 5 till 14 cm. För en efterföljande uppluckring ner till 30 cm arbetsdjup följer pinnsegmentet med C-Mix-Superpinnar. Ceus lämpar sig således både för stubbrytning och grundläggande jordbearbetning, djup uppluckring, såbäddsberedning och inte minst då det förekommer stora mängder växtrester.

Ceus kombinerar användningen av en tallrikskultivator för den grunda bearbetningen samt ett pinnsegment för djupare uppluckring. Med denna kombination är Ceus-2TX den perfekta bearbetningsmaskinen för jordbruk som måste arbeta in stora mängder organisk massa såsom majs eller mellangröda, samt som mycket flexibelt vill arbeta grunt eller djupt med en och samma maskin. Med arbetshastigheter från 8 till 15 km/h kan en mycket stor arealkapacitet uppnås

Kontakta våra återförsäljare

Hämta broschyr Ceus

MyAmazone

Förläng skyddet- totalt 24-månaders fabriksgaranti utan kostnad.

Ansök om en 24-månaders fabriksgaranti för alla maskiner och en 36-månaders fabriksgaranti för Pantera och Profihopper-maskinerna via myAMAZONE!

 

Läs mer

Ta en närmare titt på Ceus

Teknisk data – Amazone Ceus, kultivator

Amazone Catros, kultivator
  • Den frontmonterade tallrikskultivatorn sönderdelar och blandar intensivt in de skörderester som ligger på marken. Samtidigt uppstår en finkornig struktur i det övre jordskiktet.
  • Med det efterföljande pinnsegmentet uppnås en djupare uppluckring, ända ner till 30 cm är möjligt. Men man kan också arbeta grunt, så att skärspetsarna, vid fuktiga och besvärliga förhållanden, bara tränger ner, knappt under tallrikarnas arbetsdjup.
  • För bestyckningen av pinnsegmentet står hela AMAZONE C-Mix skär-systemet till förfogande. Med ett radavstånd på ca 40 cm visar sig Ceus, även vid en djup uppluckring, vara mycket lättgående samtidigt som den utan problem klarar stora mängder växtrester.

  • Förutom det omfattande urvalet av efterredskap erbjuds också en dubbelharv för Cenius-2TX och Ceus-2TX . Denna säkerställer att skörderesterna fördelas bättre och ytan jämnas ut på ett optimalt sätt.

  • Den frontmonterade tallrikssektionen såväl som pinnsektion och utjämningsenheten kan alla utrustas med hydraulisk djupinställning. Inställningarna är på tre stora skalor väl synliga från traktorsätet.

  • För att maskinen, även vid större arbetsbredder, ska gå jämnt och arbeta med konstant djup, har man från och med 6 m arbetsbredd dessutom integrerat trycksatta stödhjul i maskinen. För att spåren av dessa hjul ska luckras upp igen har man monterat pinnar bakom varje hjul.