2021 var ett bra år för Söderberg & Haak och Deutz-Fahr. Under året såldes 100 st traktorer vilket innebär en ökning med 32 traktorer jämfört med föregående år.

Satsningen med att återuppbygga förtroendet för märket och att sätta kunden i fokus har gett ett fantastiskt resultat.

Vårt hårda arbete har lönat sig, säger Tobias Lundgren, försäljningsansvarig Deutz-Fahr. Med kunden i centrum har vi arrangerat minimässor och demo för att nå ut till en bredare målgrupp. Det är fantastiskt att ha ett företag som SDF bakom oss. Trots sin storlek är det familjärt och när vi har upplevt något som inte fungerat på svenska marknaden har de lyssnat och åtgärdat problemet. Vi säljer traktorer för alla behov och med modeller från 50 hk till 350 hk så finns det en traktor för varje kunds behov.

Ola Göransson (till vänster) ser fördelarna med att ha nära kontakt med återförsäljaren Söderberg & Haak. Det är en trygghet för mig att ha en bra kontakt som jag kan vända mig till när jag har frågor och funderingar. Tobias Lundgren, (höger) försäljningsansvarig Deutz-Fahr Söderberg & Haak och Teodor Månsson (mitten).

Det är mycket tillfredställande att vår fokuserade satsning på Deutz-Fahr har slagit så väl ut och vi ser fram emot det fortsatta samarbetet med såväl vår leverantör som våra återförsäljare för att ytterligare stärka varumärket och ta marknadsandelar, säger Jonas Jaenecke, VD på Söderberg & Haak.