AMAZONE lanserar en ny generation av sin självgående växtskyddspruta Pantera. Den nya Pantera 4504 erbjuder ännu högre appliceringsprecision och manövreringskomfort. Ny, exaktare rampstyrning, nytt vätskesystem som bl a reducerar ljudnivån, ny bekväm SmartCenter-manöverpanel på vänstersidan och ökad servicevänlighet, innebär betydande mervärde.

I den nya Pantera 4504 har Amazone fokuserat på att dels öka arealkapaciteten samt göra arbetet så bekvämt som möjligt för föraren. Under det tätslutande sidoskyddet på vänstersidan finns den nya manöverpanelen SmartCenter. Här återfinns också den stora 60 liters inspolningsbehållaren, som snabbt och utan problem klarar påfyllning av både pulver- och granulatformiga preparat. Genom att de nya AR 520 l/min dubbelpumparna nu sitter på högersidan blir påfyllningen avsevärt tystare, även då påfyllningen sker med full sugkapacitet på 700 l/min, dessutom underlättas åtkomligheten till pumparna. För SmartCenter manöverpanelen finns olika komfortpaket för att tillgodose olika kunders behov: Från det enklare och smarta Comfort-Paket med TwinTerminal 3.0 till det exklusiva Comfort-Paket plus-paketet. Med det sistnämnda finns inga manöverkranar, här sköts all kranstyrning och inställningar via en stor färg-pekskärm, TwinTerminal 7.0, vilket gör att påfyllning och rengöring kan styras mycket enklare av föraren. Föraren väljer bara funktion i pekskärmen varefter sprutan ställer in sig helt automatiskt. Sprut- och spoltank fylls automatiskt till önskad nivå. Likaså kan ett automatiskt rengöringsprogram startas med bara en knapptryckning.

För att klara längre arbetspass har den nya, bekvämt åtkomliga bränsletanken ökats i volym till 290 liter. Intill denna sitter Ad-Blue tanken som rymmer 20 liter.

Den nya AmaDrive 7.0 färg-pekskärmen som styr alla fordonsfunktioner, är nu en integrerad del i det ergonomiska armstödet. I den 7 tum stora färgskärmen kan föraren bekvämt övervaka, styra och ställa in fordonsfunktioner.

För ISOBUS-manövreringen kan Pantera 4504 erhållas antingen med 8 tums monitorn AmaTron 4 eller med den 12 tum stora AmaPad 2. Båda monitorerna är av typ Multitouch-färg-pekskärmar. Den praktiska MiniView-funktionen gör att föraren har full kontroll på sprutfunktionerna även i GPS-vyn.

Även vid arbetsbredder på upp till 40 m, gör den aktiva rampstyrningen ContourControl och den aktiva svängningsdämningen SwingStop, att rampen ligger fantastiskt stabilt och lugnt över målytan. Med ContourControl kan rampen även vinklas nedåt och därmed automatiskt hålla avståndet exakt till marken/grödan även i svåra kuperade förhållanden. Medan ContourControl styr rampens vertikalläge, förhindrar det aktiva SwingStop-systemet oönskade, horisontella ramprörelser, vilket är extra viktigt vid stora arbetsbredder för att förhindra över- och underdosering. Med den exceptionellt snabba och exakta, hydrauliska styrningen av rampen, kan växtskyddsarbetet utföras vid högre körhastigheter utan att precisionen äventyras. Pantera 4504 kan utrustas med munstycksavstängningen AmaSwitch med 50 cm delbreddsavstängning eller den exklusivaste varianten med det automatiska munstycksväxlingssystemet AmaSelect.