Vågspridaren ZA-V Profis Control har fått en ny manöverbox. Med denna får kunderna en mycket praktisk och lättanvänd manöverbox.

Modern design och logisk manövrering

Den logiska manöverstrukturen, i kombination med den kontraststarka 4,3-tums färgdisplayen gör att manöverboxen blir mycket lättanvänd och ger ett modernt intryck. All spridningsinformation, som t ex spridningsgiva, restmängd i behållaren eller avverkad areal, visas permanent.

Manöverboxen kräver ingen komplicerad menymanövrering eftersom varje specifik funktion har sin egen knapp. Viktiga funktioner som mängdreglering och gränsspridningsutrustning kan bekvämt styras direkt med en bakgrundsbelyst knapp. Under spridningsarbetet kan allt skötas med bara en hand.

Maskininställningar för upp till 10 olika gödselmedel kan lagras i minnet och återkallas när som helst. Dessutom registreras och sparas den utspridda gödselmängden, den bearbetade arealen och arbetstiden och kan användas för dokumentation.

Full kontroll på samtliga funktioner

Förutom hastighetsanpassad mängdreglering kan AmaSpread 2 manuellt styra upp till 6 delbredder samt styra och hantera den avancerade vågtekniken i Profis-spridarna. Genom att spridningsmängden blixtsnabbt och automatiskt, anpassas efter rådande fältförhållanden, får grödan alltid den inställda givan, utan att kunden behöver göra någon egen kalibrering.

Tack vare 200 Hz vägningsteknik fastställer manöverboxen att exakt rätt spridningsmängd hamnar på fältet 200 ggr/sekund, även om spridningsmaterialet har varierande egenskaper. För körning i kuperad terräng finns en lutningssensor som tillval, detta för att säkerställa en exakt vägning även i sluttningar.

Med hjälp av gränsspridningsutrustningen Limiter V+ kan kunden, utan att lämna förarplatsen, växla mellan kant, gräns- eller dikesspridning. Som tillval finns även nivåsensorer som varnar föraren via AmaSpread 2 när behållaren börjar bli tom. Dessutom kan arbetsbelysningen styras via manöverboxen.

Sammanfattningsvis erbjuder AmaSpread 2 en mycket praktisk och lättanvänd manöverbox för gödselspridarna ZA-V Profis Control.

Amaspread 2

Även vid besvärliga ljusförhållanden har föraren full kontroll, tack vare den kontraststarka färgdisplayen

Med AmaSpread 2 kan föraren bekvämt manövrera samtliga funktioner för ZA-V Profis Control vågspridarna.

Under spridningsarbetet kan alla funktioner bekvämt hanteras med ena handen. Varje knapp har sin egen funktion.

Även gränsspridningsutrustningen Limiter V+ är integrerad i AmaSpread 2.  Med en knapptryckning kan föraren aktivera kant-, gräns- eller dikesspridningen. Den aktuella gränsspridningsvarianten visas tydligt i displayen.

Den enkla menystrukturen garanterar snabb och bekväm spridarinställning.

Relaterad information

Amazone ZA-V

Download

Pressrelease samt bilder

Publiceringsdatum: 230426

För mer information:

Bertil Andersson, produktchef Amazone
E-post: bertil.andersson@sodhaak.se