De nya modellerna: Bogserade Amazone UX Super med upp till 9000 l behållarvolym och 42 m arbetsbredd

Amazone utökar sitt program av växtskyddssprutor i UX-serien med typerna UX 7601 Super med 8000 l och UX 8601 Super med 9000 l totalvolym. De nya modellerna är resultat av en systematisk vidareutveckling av den unika, kompakta Amazone designen. I de nya enkelaxlade modellerna är smidigheten och stabiliteten bibehållen, trots att behållarvolymen ökat upp till 9000 liter och arbetsbredden till max 42 meter. De nya modellerna är försedda med en helt ny ramkonstruktion och fyller nu luckan i UX-modellprogrammet, mellan den tidigare största modellen med enkelaxel på 6200 liter och den stora 2-axlade modellen med 11200 l. Här finns den senaste, innovativa tekniken för ett framtidsinriktat, miljövänligt växtskydd, med optimal precision, högsta kapacitet och driftsekonomi.

Maximal volym i kompakt och smidigt utförande

Den nyutvecklade ramdesignen i UX 7601 Super och UX 8601 Super sträcker sig från enkelaxeln direkt till draganordningen. Den framåtlutande ramdesignen möjliggör en perfekt viktfördelning, så att de tillåtna drag- och axelbelastningarna kan utnyttjas till fullo. Tyngdpunkten med den nya ramkonstruktionen ligger extra lågt, vilket ger stabil gång vid körning i lutningar och snäva vändningar. Samtidigt har ramen hög markfrigång och för körning i känsliga grödor finns en bukplåt som extrautrustning.

En annan fördel: Genom att ramen/draget är tillverkat i ett stycke är egenvikten i nya UX Super förhållandevis låg.

Den upptill avsmalnande spruttanken, med de sidomonterade spoltankarna, är starkt bidragande till de stabila köregenskaperna, speciellt då spruttanken inte är helt fylld. En annan stor fördel med spruttanken, vilken är tillverkad av polyeten, är den rundade utformningen och de exceptionellt jämna och släta in- och utsidorna, vilket avsevärt underlättar rengöringen.  Tack vare den genomtänkta designen finns inga vrår eller skrymslen som inte blir rengjorda.

 

4-faldigt avfjädrade Super-L3-ramper, nu upp till 42 m arbetsbredd

De båda nya UX-modellerna kan fås med Super-L3 sprutramper upp till 42 m arbetsbredd. Viktigt: Med ledpunkter vid 12, 24 och 33 m och med möjlighet att som tillval erhålla olika, infällbara rampreduceringar för den yttre rampsektionen, kan sprutan enkelt anpassas till olika kunders körspårsavstånd. En annan stor fördel är möjligheten att ensidigt kunna fälla in rampsidan för att köra runt ett hinder, t ex vid kraftledningsstolpar, och samtidigt kunna behandla på andra sidan.

Med den mycket lätta och samtidigt stabila rampkonstruktionen, bestående av en utåt avsmalnande stålprofil med hydrauliskt förspända påkörningsskydd och yttersektioner helt i aluminium, uppnås en fantastiskt lugn och stabil ramphållning. De nya Super-L3-ramperna från 39 till 42 m arbetsbredd är dessutom, som standard, utrustade med den aktiva rampstyrningen ContourControl och den aktiva, horisontella svängningsdämpningen SwingStop.

En annan viktig egenskap: Tack vare rampens flersektionsinfällning förblir rampen mycket kompakt i transportläge och sticker inte ut framför sprutan. Den infällda Super-L-rampen ligger tryggt och avfjädrat i de specialdesignade transportstöden. Därför uppstår heller inga rampskador vid transportkörning med Amazone växtskyddsprutor.

För de båda nya UX typerna 7601 och 8601 finns även smalare sprutramper att tillgå: Super-L2 (från 21 till 40 meter) och Super-L3 (från 36 till 42 meter).

De nya modellerna är resultat av en systematisk vidareutveckling av den unika, kompakta Amazone designen. I de nya enkelaxlade modellerna är smidigheten och stabiliteten bibehållen, trots att behållarvolymen ökat upp till 9000 liter och arbetsbredden till max 42 meter.

Kraftfulla pumpar

För att säkerställa optimal omrörning för de stora tankvolymerna är två kraftfulla kolv/membran-pumpar på 250 l/min (sprutpump) resp 350 l/min (omrörningspump) installerade. Den mycket tillförlitliga tekniken i kolv/membran-pumparna möjliggör stora vätskemängder oberoende av spruttryck. Därför erhålls fullgod omrörning även vid högt spruttryck och stora vätskemängder. Dessutom är kolv/membran-pumpar självsugande, varigenom hela vätskekretsloppet kan designas mycket kompakt med korta slangledningar. Detta ger också fördelen att rengöringen blir enklare och snabbare. Den nyutvecklade pumpgenerationen har fått större kolvdiameter, vilket reducerar den mekaniska belastningen på membranen. Detta garanterar lång livslängd med minimalt underhållsbehov.

Sprutorna kan beställas antingen med kraftuttagsdriven eller hydraulisk pumpdrivning. En stor fördel med den hydrauliska pumpdrivningen, är att den är helt integrerad i ISOBUS-systemet, varvid pumpvarvtalet regleras helt automatiskt efter rådande behov.

Bekväm kranmanövrering via SmartCenter

Förutom den enorma kapaciteten i de båda nya UX Super modellerna, har Amazone även fokuserat på att göra förarens arbete så enkelt och bekvämt som möjligt. Under den stora sidoluckan på vänstersidan, sitter alla manöverkranarna för SmartCenter bekvämt och välskyddat placerat. Här återfinns även den effektiva 60 liters inspolningsbehållaren. SmartCenter kan beställas idealiskt anpassat efter olika kunders behov: Antingen Standard Paket med helt manuellt manövrerade kranar, eller med det intuitivt enkla Comfort-Paket med Twin Terminal 3.0 monitorn. I det senare paketet ingår automatiskt påfyllningsstopp vid fyllning via suganslutning, autodynamisk, nivåreglerad omrörning samt fjärrmanövrerad rengöring. För maximal komfort finns Comfort-Paket plus med färg-pekskärm, med vilken man bekvämt kan förprogrammera helt automatiska påfyllnings- och rengöringsprocesser.

I de nya UX 7601 Super och UX 8601 Super finns den senaste, innovativa tekniken för ett framtidsinriktat, miljövänligt växtskydd, med optimal precision, högsta kapacitet och driftsekonomi.

 

Maximal kapacitet med High Flow+

UX 7601 Super och UX 8601 Super kan som extrautrustning beställas med HighFlow+ systemet, detta för att garantera stora vätskemängder och behandlingseffekt även vid stor arbetsbredd och hög körhastighet. Med detta synnerligen smarta styrsystem utnyttjas båda pumparnas flöde till sprutningen, med bibehållen omrörningseffekt för att säkerställa att preparatblandningen i spruttanken förblir homogen. Alla komponenter i HighFlow+ systemet är helt integrerade i rengöringsprocessen.