Värme och familjekänsla genomsyrar hela AgroHill Maskins verksamhet. Och mentaliteten att bara man vill, så fixar sig det mesta.

Att stiga in i AgroHill Maskins ljusa lokaler är som att kliva in i ett hem. Den familjära känslan genomsyrar verksamheten och de tar sig tid att välkomna alla som kommer in i de luftiga, 2000 m2 stora lokalerna. Service och tillgänglighet är en viktig faktor och oberoende av vilket ärende somkunderna har, så ska de känna sig välkommen.

Med god service och kunskap bygger företaget långsiktiga relationer och just denna vision innebar att familjen Karlsson, i oktober 2018, firade 5-årsjubileum som ägare till AgroHill Maskin AB.

Det är viktigt att alla våra anställda känner sig delaktiga i vår resa och att vi arbetar i ett team. En av de viktigaste faktorerna för vår framgång är just lagkänslan” säger Mats.

 

Från äggproduktion till lantbruks- och entreprenadverksamhet
Mats och Catarina är inga noviser när det gäller lantbruk, utan köpte 1989 sin första gård på 12 hektar. De startade med ägg- och smågrisproduktion, men byggde efter ett år om hönsstallet till smågrisproduktion och grönsaksodling, vilket de arbetade med fram till 1997, då de sadlade om till ren växtodling. En av deras avbytare, som hyrde in grisar hos familjen Karlsson, föreslog att de skulle byta gård och så skedde år 2001.

Efter att de slutade med djurhållning så drev Mats en maskinstation och Catarina drev egen redovisningsfirma samt arbetade som ekonomichef på Vallberga Lantmän i Laholm. Mats hade även som bisyssla att sälja maskiner och kom på så sätt i kontakt med Holmgren i Halmstad. Detta ledde så småningom till en anställning.

I oktober 2018 firade AgroHill Maskin 5 år och det gjordes med en stor oktoberfest. Det har varit fem roliga år, säger Malin. Vi har lärt oss mycket, inte minst att det är viktigt att förnya sig, men samtidigt våga gå mot strömmen. Vi sitter inte inne på våra kontor och väntar utan försöker vara proaktiva. Vi vill att våra kunder ska känna lika stor trygghet, som vi känner med Söderberg & Haak.

Ett gemensamt familjeprojekt
Dåvarande firma drevs av Mats Holmgren med söner och 2013 beslöt de att renovera sina lokaler. Allt var klart med papper och lån, då de tog ett beslut att inte fortsätta driva företaget.

Mats Karlsson fick förfrågan om han och hans familj var intresserade av att ta över verksamheten. Han och Catarina samlade ihop familjens två döttrar för ett familjeråd, och eftersom hela familjen arbetat tillsammans under en stor del av sitt liv, så föll det sig rätt naturligt att starta en gemensam verksamhet.

Familjen la hela sin semester på att ta fram och presentera ett förslag för sin bank. Söderberg & Haak, som förra ägaren samarbetat med sedan 1997, var en stor stöttepelare i processen. I oktober 2013 tog Mats och Catarina över företaget med personal och allt. Det nya företagsnamnet blev en kombination av Agra (lantbruk) och Mariehill, vilket är namnet på familjens gård. Utöver familjen Karlsson arbetade fem personer i verkstaden, en med reservdelar, en verkmästare och en administration. Idag arbetar 13 personer på AgroHill Maskin AB.

En trygg samarbetspartner
Vi är väldigt glada över att få vara en av Söderberg & Haaks återförsäljare, säger Catarina. Det var ett jättesteg att ta över företaget och vi fick fantastisk hjälp av dåvarande marknadschef Erik Thuring. Vi hade just skrivit kontrakt på ny fastighet, då Söderberg & Haak tog in ett nytt traktormärke, men vi kände oss fullständigt trygga att arbeta tillsammans med dem. Det fanns inga betänkligheter. Hon fortsätter: Många gamla kunder känner till Söderberg & Haak och vad de står för – kvalité, trygghet och kompetens.

AgroHill Maskins kundkrets består till stor del av jord- och skogsbönder samt entreprenörer. I somras kom många in och var oroliga över det torra vädret. Regnet kom dock i grevens tid och med den ny framtidstro. Vid tredje och fjärde skörden tog vallmaskinförsäljningen fart igen.