Krone introducerar GPS-styrd automatisk balavläggning för BaleCollect

Den nya GPS-styrda funktionen hos Krone BaleCollect balsamlare gör hanteringen av balarna mycket enklare och bekvämare, eftersom den nu låter uppsamlaren lägga av balarna både automatiskt och i räta vinklar längs förinställda virtuella linjer.

Så här fungerar den nya lösningen för Krone BaleCollect: I ett första steg kör maskinen runt fältet och registrerar upp till fem A-B-linjer längs vilka BaleCollect kommer att lägga av balarna under skörden.

Den enskilt största fördelen med denna teknik, är att den lägger av balarna motsatt mot körriktningen och längs de registrerade linjerna för en effektiv samling av balarna. Detta innebär mindre trafik i fältet och färre problem för förarna. Tidigare var förarna tvungna att aktivera avläggningsfunktionen manuellt för att kunna få dem i rak linje.

Slutligen gör det nya systemet att man tydligt minskar trafiken i fält, vilket skonar och vårdar jorden, samt ger högre skördar.