Combined Powers är namnet på ett gemensamt Krone / Lemken projekt och designkoncept, en autonom ”processenhet” som består av en drivenhet och olika redskap. Efter att ha genomgått försök inom jordbearbetning, plöjning, sådd, slåtter, strängläggning och hövändning, kommer detta innovativa koncept att integreras i de båda företagens välbeprövade system för grovfoderskörd och jordbearbetning.

Genom att använda en diesel-elektrisk drivenhet, som genererar upp till 170 kW (230 hk) är den utformad för att möta effektkraven för de redskap som används i processerna ovan. Driveffekten överförs elektriskt till hjul och kraftuttag och därifrån till redskapet som kopplats till en trepunktslyft. Drivenheten innefattar omfattande system med ett flertal sensorer som övervakar den omedelbara omgivningen och det tillkopplade redskapet, vilket säkerställer ett säkert arbete och ett optimalt resultat som primära målsättningar. Operatören styr och övervakar ekipaget med en mobilenhet, överför arbeten och arbetsrapporter via en kommunikationsmodul och agrirouter, det etablerade dataöverföringsnavet.

Den utmärkande egenskapen, hos denna processenhet, är att den styrs helt av redskapet och inte tvärtom. En detalj som ansågs nödvändig för att uppnå optimala resultat. Redskapet och drivenheten agerar som ett integrerat smart system. Baserat på den långa erfarenheten av ISOBUS- och TIM-användning på Krone och Lemken maskiner, kommunicerar och interagerar drivenheten och redskapet och de delar bokstavligen alla typer av data.

Combined Power har även andra fördelar, då det även utvecklades för att möta den ökande bristen på erfaren arbetskraft i lantbruket. Konceptet innebär även att lantbrukarna slipper tillbringa långa dagar i fält. I stället kan de bli systemoperatörer som endast övervakar processenheten som levererar ett arbete med hög och jämn kvalitet. Tack vare sin enorma mångsidighet är enheten konstruerad för året runt arbete och en lång livslängd. Ett intensivt försöksarbete i alla olika typer av förhållanden och inhämtande av återkoppling från lantbrukare och maskinstationer kommer att fortsätta detta år.

Ytterligare information är tillgänglig på www.combined-powers.com