Inför SIMA 2022 utökar Amazone sitt produktprogram för burna såmaskiner. De gör det med den nya, pneumatiska Centaya 3000 Special som ersätter tidigare AD-P Special. Centaya Special finns med behållarvolymerna 1000 resp 1500 l och 3 m arbetsbredd. Såmaskinen kan fås med olika billsystem, antingen RoTeC-enkel-skivbill eller TwinTeC Special dubbel-skivbill.

Centaya 3000 Special med dubbel-skivbill TwinTeC Special

Centaya 3000 Special med dubbel-skivbill TwinTeC Special

Kompakt, användarvänlig och exakt

Centaya Special segmentfördelarhuvud är placerat bakom utsädesbehållaren, rakt över billarna. Denna placering innebär kortast möjliga transportsträcka för utsädet. Behållaren har också kunnat placeras längre fram och gör att tyngdpunkten kommit närmare traktorn, vilket reducerat lyftkraftsbehovet. Fördelarhuvudet är lätt åtkomligt via plattformen, vilket underlättar underhåll och inställning av körspårssystem.

Tack vare låg och kompakt behållarutformning, har föraren en bra maskinöverblick. Den stora behållaröppningen på 2,30 x 0,84 m innebär snabb och bekväm påfyllning via storsäckar, frontlastare eller småsäckar. Tack vare spetsigt nedsläpp och branta behållarväggar leds utsädet tryggt till doseringsutrustningen. Dessutom begränsas restmängderna.

Centaya Special styrs via ISOBUS. Manövreringen är mycket intuitiv och förarvänlig med den av AMAZONE utvecklade mjukvaran. Tillsammans med TwinTerminal är maskinen mycket enkel att kalibrera och förbereda för sådden.

Smart kalibrering

Utsädesmängdens kalibrering sker bekvämt via plattformen. Den lättåtkomliga doseringsutrustningen i behållarbottnen ger en jämn och driftsäker utmatning. Vid utsädeskalibrering samlas utsädet upp i uppsamlingstråget och vägs med vågen.

För enkel och smart kalibrering finns Comfort-paket med TwinTerminal 3.0

För enkel och smart kalibrering finns Comfort-paket med TwinTerminal 3.0

AMAZONE har olika doservalsar för olika utsädesmängder och utsäden. För att skifta doservalsar behöver man endast lossa två skruvar för doseringsutrustningen.

För att ytterligare underlätta fördosering, kalibrering och tömning av restmängder, kan Centaya Special beställas med manöverboxen AmaTron 4 och kombineras med Comfort-paket och TwinTerminal 3.0. TwinTerminal är infäst via en magnethållare intill doseringssystemet. Kalibrering sker direkt ute på maskin, vilket innebär att föraren inte behöver stiga in och ur traktorn ett flertal gånger, som annars är fallet. Tack vare ISOBUS-styrning kan såmaskinen manövreras antingen med ISOBUS-manöverboxarna AmaTron 4 alt AmaPad 2 från AMAZONE eller vilken ISOBUS-manöverbox som helst – från andra tillverkare.

Enkel-skivbill eller dubbel-skivbill

Centaya Special kan beställas antingen med enkel-skivbillar RoTeC eller med dubbel-skivbillar TwinTeC Special.

Dubbelskivbillar TwinTeC Special med enkelarms upphängning

Dubbelskivbillar TwinTeC Special med enkelarms upphängning

RoTeC-billarna är underhållsfria, vilket ger trygg och säker utsädesplacering, även vid stora halm- och växtrestmängder. Bildande av såfåra och utsädesplacering sker via en fårformare och en enkel skiv-såbill. Djuphållning styrs exakt via djuphållningstallrik Control 10 eller Control 25, denna förhindrar samtidigt att jord kletar fast vid skivbillen. Radavstånd på 12,5 eller 15 cm kan väljas.

Om maskinen utrustas med TwinTeC Special-dubbel skivbillar kan arealkapaciteten ökas ytterligare. Med en tallriksdiameter på 340 mm och ett billtryck på 40 kg, uppnås ett mycket exakt sådjup, även vid höga körhastigheter och växlande jordarter. Tack vare efterföljande djuphållningstallrikar hålls markkontakten intakt och optimal utsädesplacering säkerställs. Även under svåra förhållanden arbetar billsystemet lugnt och tryggt. Radavståndet är 15 cm.

QuickLink snabbkopplingssystem

När Centaya Special är utrustat med snabbkopplingssystemet QuickLink, kan det snabbt, enkelt och utan verktygsbehov, kopplas till olika AMAZONE jordbearbetningsmaskiner. Beroende på markförhållande kan Centaya Special kombineras med rotorharven KE 02 eller rotorkultivatorerna KG eller KX. På lättare jordar kan Centaya Special även kombineras med kompakt-rotorharven CombiDisc.