Krones nya generation av storbalspressar, i BiG Pack-serien, har nu innovativ tillsatsdoserare.

Den femte generationen av de nya BiG Pack-modellerna finns nu tillgängliga med en integrerad behållare för ensileringsmedel. Enheten kan även användas på andra Kronemaskiner som används vid grovfoderskörd. Doserarens speciella funktion är att den fördelar ensileringsmedel i enlighet med det aktuella materialflödet genom maskinen. En unik teknik som endast är tillgänglig från Krone. Denna egna utveckling, är Krones svar på de förfrågningar de fått från maskinstationer världen över. Framför allt är det lantbrukare och maskinstationer från USA som använder denna typ av doserare på sina storbalspressar för att säkerställa en hög kvalitet över lång tid och ett stabilt foder. Krones system består av en tank på cirka 400 liter som är monterad bakom balkanalsoket på stålrörsramen. Tanken har ett stort fyllningshål med sil och labyrintventilation samt en sensor för fyllningsnivån. Den aktuella fyllningsnivån visas på hyttmonitorn och föraren kan i förväg ställa in, om och vid vilken fyllnadsnivå ett alarm ska ljuda. Pumpen är placerad i en box ovanför balkanalsoket där den är väl skyddad från dammpåverkan och samtidigt lätt att nå.

Ett flertal slangar är kopplade bakom pressens lampkonsol. En fyllningsslang, en sköljslang och bottentömningsslang gör det lätt att serva systemet. Fyra anpassade, spaltmunstycken är monterade bakom pickupen där de sprutar en jämn dusch på materialet. Man kommer åt dessa munstycken utan verktyg, vilket gör att det är lätt att ersätta dem med större munstycken vid behov.

Enkelt och praktiskt
Så här fungerar doseringspumpen: en trevägskran på höger sida, gör att föraren kan växla mellan sugledning från tanken och sköljledning. Ett integrerat filter säkerställer att munstyckena inte sätts igen. En flödesmätare mäter aktuellt flöde medan en kugghjulspump i kombination med två ventiler, låter föraren välja individuella doser mellan 0,5 och 6,5 liter per meter (ballängd). Tillsatsmedlet flödar genom två ledningar, till de två munstyckena i slutet av var ledning.

Tack vare den intuitiva monitorn kan föraren styra doseraren bekvämt i ett av flera lägen. En ytterligare bekväm funktion i det nya systemet är att doseringen styrs av det aktuella materialflödet. Detta görs antingen genom att man använder viktinformation från balbanans våg eller genom att man anger balvikten manuellt. Man väljer antingen ett specifikt flöde (l/t) eller så väljer man att flödet styrs automatiskt relativt till aktuell ts-halt (l/t) eller genom en kombination av båda. Ett annat sätt att göra detta är att ange flödet som procent.

Pumpen startas bekvämt genom att man trycker på en knapp. Ett extra tryckutlopp säkerställer att alla ledningar till munstyckena töms helt. Inför vintern monterar man lätt av pumpen från maskinen för frostfri förvaring. Det görs genom att man lossar två vingmuttrar och kopplar bort ledningarna. Inga verktyg behövs.

Sammanfattning: Den nya och helt integrerade fördelaren med doseringsstyrning efter aktuell genomströmning i maskinen, är en praktisk och bekväm ny funktion på de nya BiG Pack-modellerna. Det hjälper även till att minska utgifterna, eftersom ensileringsmedlet tillförs på ett effektivt sätt. Den totala mängden ensileringsmedel loggas i maskinens kundräkneverk för snabb och enkel fakturering. Dessutom passar pumpen, med filter och kranar, även på andra Krone-maskiner.