Det förberedande arbete för byggnationen av Krones nya reservdels- och logistikcenter i Spelle, har påbörjats. På en ungefärlig yta av 7,5 hektar bygger Krone ett toppmodernt reservdelslager med logistikcenter och kontor.  Det nya centrat förväntas tas i bruk i slutet av 2023.

Arbetet börjar nu på den 7,5 hektar stora tomten i Spelle, som kommer att bli Krones nya reservdels- och logistikcenter. Foto Krone.

Planen över Krones nya reservdels- och logistikcenter.

Bernard Krone, styrelseordförande för Krone Holding: ”I början av 2022 fick vi vårt första byggnationsdeltillstånd och projektet fortskrider nu enligt vår plan. Vi har naturligtvis funderat om vi, i dessa politiskt osäkra tider, ska fortsätta med denna investering men har beslutat att fortsätta eftersom både den politiska krisen och pandemin är en tydlig påminnelse om vikten av att säkra den inhemska livsmedelsförsörjningen. Lantbruk och lantbruksmaskiner är helt enkelt oumbärliga. Men, förutom kraftfulla och effektiva maskiner behöver professionella lantbrukare och maskinstationer även tillgång till förstklassig service och väldigt snabb reservdelsleverans. Denna byggnation hjälper oss att möta dessa utmaningar och placerar oss som en hållbar, långsiktig och pålitlig partner för våra kunder.