Prisvärd, mindre ”självgångare” med stor tankvolym och flödesreglering, det är Amazone fronttank FT 1502 med UF 1602 och UF 2002

Med Amazones nya fronttank FT 1502 utökas den totala vätskevolymen på UF 02 växtskyddsspruta med 1500 l. I kombination med UF 2002, blir den totala volymen hela 3500 l. Med extrautrustningen FlowControl+-flödesreglering är fronttanken den idealiska lösningen för ett kompakt ekipage med hög kapacitet.

Flödesreglering FlowControl+

Det unika med FT 1502 är, att via det elektroniskt styrda flödesregelringssystemet FlowControl+ i ISOBUS-monitorn, integreras fronttanken med den burna växtskyddssprutan, till 100%. Huvudkomponenterna för flödesregleringen är de båda elektroniska nivåsensorerna i front- respektive bakre behållare samt två högeffektsinjektorer. Dessa försörjs via en extra 150 l/min pump på UF-sprutan. Överföringskapaciteten i varje riktning är upp till 200 l/min.

Sprutvätskan hålls alltid homogent blandad i båda behållarna. ISOBUS-monitorn styr vätskekretsloppet automatiskt, så att viktfördelning alltid blir optimal. En alltför tidig avlastning av framaxeln förhindras. Tack vare FlowControl+-systemet både fylls och töms behållarna helt automatiskt. Efter arbetets slut rengörs behållarna.

Med den manuella styrningen kan FlowControl+-systemet kopplas ur, så att fronttanken kan användas som en extra vattenbehållare. Via FlowControl+ systemet ökas sugkapaciteten med den extra pumpen till ca 400 l/min.

Genomtänkt design för högsta säkerhet

  • Den kompakta kombinationen, på rangerhjul, kan enkelt rullas undan för förvaring
  • Det enkla handhavandet imponerar
  • Den stora spoltanken på 350 l sörjer för den reglementsenliga, invändiga rengöringen
  • Det kompakta ekipaget, spruta och traktor, är mycket smidigt vid transportkörning, särskilt på smala vägar

Intressant alternativ till självgångare

Med upp till 3500 l vätskevolym i en UF 02 i kombination med FT 1502, på en modern traktor, är detta ekipage ett prisvärt alternativ till en självgångare. De stora fördelarna är det lägre priset och att traktorn kan nyttjas för många andra arbetenFT