Perfekt inblandning och uppluckring vid både grund och djup bearbetning

Amazone lanserar två nya modeller av Ceus, bogserade kultivator/tallriksharvar med 3 resp 4 m arbetsbredd, båda typerna i stelt utförande. Effektbehovet är från ca 150 hk. De nya Ceus 3000-TX och Ceus 4000-TX har ett mycket brett användningsområde, från grund stubbearbetning till djupluckring eller såbäddsberedning.

Med en kombination av pinn- och tallrikssektioner erhålls en perfekt jordinblandning i arbetshastigheter upp till 15 km/h. Halm, stubb eller mellangröda blir effektivt sönderdelade i tallrikssektionen. Tillsammans med den efterföljande pinnsektionen blir växtresterna, även vid stora restmängder, jämnt och effektivt inblandade. Med denna verktygskombination ger Ceus optimala förutsättningar för en snabb förmultning och en jämn och fin uppkomst för den efterföljande grödan.

Funktionen i detalj

Tallrikssektionen, framtill på maskinen, är försedd med stora tallrikar, vilka effektivt bryter jordskorpan, sönderdelar växtrester och lämnar en väl bearbetad såbädd efter sig. Tallrikarna finns antingen tandade eller släta och är individuellt infästa för att ge maximal genomsläpplighet och optimal markföljning vid intensiv bearbetning. Stensäkringen i form av gummielement är helt underhållsfri.

Den efterföljande pinnsektionen, med ett pinnavstånd på 40 cm, ger bra genomflöde och kan blanda in stora mängder växtrester.

Pinnarna kan ställas in ned till 30 cm arbetsdjup. Men de kan också ställas in för grund bearbetning t ex vid fuktiga eller tunga förhållanden, så att pinnspetsarna arbetar strax under tallrikarna. Därvid skapas en lucker och grov jordstruktur vilket minskar risken för igenslamning på dessa jordarter. För pinnsektionen finns ett urval av C-Mix-spetsar, för olika bearbetningsändamål, att välja mellan. Likaså finns ett C-Mix-Clip-snabbkopplingssystem att tillgå, med vilket spetsarna blir enklare och snabbare att byta. För att öka livslängden finns även HD-hårdmetall spetsar som tillval.

För maximal driftsäkerhet, även under steniga och tunga förhållanden, skyddas C-Mix-Super-pinnarna av ett tryckfjäder/överbelastningssystem. Som tillval kan Ceus-TX beställas med det nya, hydrauliska överbelastningsskyddet, C-Mix-Ultra-systemet, som arbetar via hydraulcylindrar. 

Detta kan ställas in steglöst för en utlösningskraft på maximalt 800 kg. På så sätt kan utlösningskraften perfekt anpassas för olika jordtyper och arbetsdjup ned till 30 cm. Dessutom arbetar C-Mix-Ultra-systemet mycket skonsamt för hela maskinen genom att pinnarna kraftigt dämpat återgår till arbetsläge efter utlösning.

Efter pinnsektionen följer utjämningsenheten, denna kan antingen kan bestå av släta eller tandade tallrikar eller av fjäderstålspinnar. För att förhindra valkbildning mellan kördragen är de sidomonterade utjämningstallrikarna inställbara i såväl höjd som lutning.

För den avslutande återpackningen finns elva olika efterredskap/valstyper till förfogande. Vid t ex blöta förhållande på våren kan harven även användas med demonterat efterredskap, så att den uppluckrade jorden snabbare torkar och värms upp.

För högre komfort och optimalt arbetsresultat vid skiftande förhållanden, kan harven utrustas med hydraulisk djupinställning, denna kan erhållas som tillval för respektive harvsektion.

De nya Ceus 3000-TX och 4000-TX ger perfekt inblandning av växtrester i arbetshastigheter upp till 15 km/h tack vare kombinationen av tallrikar och pinnar.