Att knyta högdensitetsbalar utan att skapa garnrester

Från och med i höst finns det en ny V-knytare till Krones storbalspress BiG Pack. Den nya, internt utvecklade knytaren, kombinerar det bästa av två världar: pålitlig funktionalitet från dubbelknytaren och pressning utan garnrester från Cormick singelknytare. V-knytarens utmärkande funktioner är själva knytkroken, som är formad som ett V, med en öppen bas plus den nya knytartallriken. Även den traditionella kniven på avstrykararmen har ersatts av en garnavstrykare. Själva kniven är nu stillastående och är monterad på garnhållaren precis framför garnskivan.

Så här fungerar den nya Kroneknytaren:

Så här fungerar den nya Kroneknytaren: Arbetssekvensen, som formar den avslutande knuten, skiljer sig i grunden inte mycket från den etablerade dubbelknytaren (Deering systemet). Den enda skillnaden är att garnet aktivt dras förbi den stillastående kniven, samtidigt som garnhållarskivan roterar och därigenom skär av garnet. Avstrykararmen formar knuten (Deering knut) på knytarkroken genom att dra knuten över garnändarna. Detta knyter ihop balen.

Nästa steg; den knut som börjar nästa bal knyts. Nålarna går ner tillbaka till sitt utgångsläge och levererar över- och undergarn till knytarkroken. När knytarkroken börjar rotera, drar den med hjälp av avstrykararmen ut garnändarna som fortfarande sitter kvar i garnhållaren. De formar en ögla i den extremt starka knuten (ögleknut eller Cormick knut) som börjar nästa bal. Den bästa delen är den V-formade knytarkroken med öppen bas som låter öglan lätt dras ner och ut från kroken.

Genom att kombinera dessa två olika knytare, har Krone utvecklat en extremt pålitlig dubbelknytare som inte skapar några lösa garnändar. Till skillnad från en enkelknytare sitter garnet inte kvar i knytaren under pressningen, därför är dubbelknytaren särskilt lämplig för pressning av högdensitetsbalar. Eftersom Krones V-knytare är baserad på den nuvarande dubbelknytaren som finns i Krones BiG Pack pressar, kan den eftermonteras i pressar med tidigare versioner av dubbelknytaren, oavsett storlek på balkammaren.

 

Se hur V-knytaren fungerar: