När Alriks Entreprenad AB från Sala satsade på Deutz-Fahr som entreprenadtraktor, vann man högre förarkomfort och betydligt lägre bränsleförbrukning. Företaget har nu två traktorer, som används året runt för drift och underhåll av vägnätet kring Västerås och Sala.

Att använda traktorer i entreprenadverksamheten, är en idé som David Alriksson och hans personal fick efter att företaget kontrakterats för allt fler jobb åt Svevia. Jobben gäller delar av driften och underhållet av vägnätet i Sala-, Västerås- och Arboga-områdena.

– Från början sopade vi vägar och körde sopaggregaten med hjullastare i 10-tonsklass och tyngre. Sedan fick vi även kontrakt för att sätta snökäppar och då väcktes tanken på att gå över till en traktor, berättar David Alriksson.

Valet föll på en Deutz-Fahr 6180 från Runhällens Maskin i Sala, och uppdragen åt Svevia blev fler. Senare investerade företaget i ytterligare en traktor, en Deutz-Fahr 6215.

Två Deutz-Fahr-traktorer är en viktig del av maskinparken hos Alriks Entreprenad i Sala. Traktorerna används för drift- och underhåll av väg under alla årstider. (Foto: Mats Thorner)

Därefter har David Alriksson och hans personal successivt utvecklat ett egenkonstruerat koncept, som bygger på att traktorerna används som redskapsbärare för drift och underhåll av väg. Konceptet ger jobb året runt.

Alriks Entreprenad använder traktorerna för:

  • Plogning (av länsvägnätet) med diagonalplog och sidovinge
  • Sopning (Snökäppsplockning sker samtidigt)
  • Vägkantsslåtter
  • Sättning och plockning av snökäppar
  • Asfaltsjustering och lagning med gjutasfalt
  • TMA-vagn

 

 

 

TMA-vagnen har påkörningsskydd och används både som skydd vid arbete med den andra traktorn, och som jourresurs vid olyckor eller andra vägarbeten. På bilden Andreas Söderkvist och David Alriksson. (Foto: Mats Thorner)

– Vi har själva konstruerat det mesta av de tekniska lösningar som krävs för att traktorerna ska kunna bära våra redskap, berättar David Alriksson.

Det gäller till exempel påhäng och vagnar för snökäppshanteringen, liksom utrustning för att traktorerna ska kunna bära med sig vatten vid sopning.

– Jag är lyckligt lottad som har en engagerad och kreativ personal. Det gör att vi tillsammans tänker ut effektiva lösningar och successivt försöker höja effektivitet och kvalitet.

De stora vinsterna med traktorer, för den här typen av jobb, är att de på ett bra sätt kan bära redskap både bak och i fronten, med bra tillgång till kraftuttag och hydraulik.

– Dessutom är traktorerna bättre lämpade än hjullastare för alla de mil längs väg, som de avverkar per år. Det handlar kanske om upp mot 2000 mil per år och traktor, säger David Alriksson.

– Med så mycket körning sparar vi bränsle jämfört med om hjullastare ska bära de här redskapen och utföra vad vi gör. Driften blir billigare och ytterligare en bonus är att traktorerna erbjuder bättre förarkomfort än i hjullastare.

– Ett annat konkret exempel är de steglösa växellådorna, som gör det enkelt vid start och stopp. Det har stor betydelse när man sätter ungefär 60 000 snökäppar varje år, säger han.

Alriks Entreprenad ägs av David Alriksson som startade verksamheten för drygt tio år sedan. Sedan dess har företaget vuxit och utvecklats och idag omfattar maskinparken två hjulgrävare, hjullastare, de två traktorerna och redskap. Personalen består av David, fyra anställda och vid behov tas även F-skattande kolleger in för att stötta när det är mycket att göra.

Vid snöröjning av länsvägnätet körs traktorn med diagonalplog och vinge. (Foto: Mats Thorner)

Alriks Entreprenad ägs av David Alriksson som startade verksamheten för drygt tio år sedan. Sedan dess har företaget vuxit och utvecklats och idag omfattar maskinparken två hjulgrävare, hjullastare, de två traktorerna och redskap. Personalen består av David, fyra anställda och vid behov tas även F-skattande kolleger in för att stötta när det är mycket att göra.

David Alriksson och Oskar Hallsten tycker att lösningen med traktor som redskapsbärare fungerar bra. Dessutom innebär det bättre arbetsmiljö och lägre bränsleförbrukning, än vid körning med hjullastare. (Foto: Mats Thorner)