Tydlig och verklighetstrogen indikering

Krone presenterar ett nytt ISOBUS-gränssnitt som ger en tydligare, mer överskådlig redskapsöversikt. Redskapet visas nu dynamiskt i manöverboxen med hjälp av animationer och 3D-grafik vilket gör det möjligt för föraren, att i realtid, följa redskapets arbetsförlopp. Redskapets funktioner visas i det övre statusfältet. Föraren kan använda knapparna under statusfältet för att ta fram olika redskapsfunktioner, deras inställningar och arealräkneverk. Den fritt, konfigurerbara multifunktionslisten i underkant är mycket praktisk. Redskapets viktigaste funktioner, såsom räfshöjd och sänk/lyftfördröjning för rotorerna, kan placeras här och när som helst användas under arbetet.

Enhetliga ikoner och menyflikar hjälper föraren att känna sig hemmastadd i olika KRONE-redskap. Förutom detta intuitiva sätt att presentera information har menyerna nu blivit ännu tydligare med dag- och nattläge för anpassning till olika ljusförhållanden.

Det nya ISOBUS-användargränssnittet introduceras med en ny, kraftfullare redskapsdator. Det moderna ISOBUS-användargränssnittet kommer till att början introduceras på strängläggaren Swadro TC 2000. Inom de närmaste två åren planeras alla andra, nya KRONE ISOBUS-redskap att utrustas med det nya användargränssnittet.

Nytt ISOBUS-användargränssnitt för KRONE Swadro TC 2000.

Nytt ISOBUS-användargränssnitt för KRONE Swadro TC 2000.

För mer information, kontakta

Försäljningsansvarig Amazone och Krone
Bertil Andersson
bertil.andersson@sodhaak.se
046-25 92 02

Download

Pressrelease samt bilder

Publiceringsdatum: 230809