Krone presenterar ett nytt manöverkoncept med KRONE PreSelect. 

Med det nya manöverkonceptet förväljs den hydraulfunktion (på redskapet) som ska påverkas. Därefter används traktorns tipputtagsventil för att utföra själva manövern. Elektriska funktioner, som t ex inställning av marktryck utförs direkt på manöverboxen. Det nya manöverkonceptet kommer att finnas i två versioner: KRONE PreSelect DS 50 respektive KRONE PreSelect Digital, det senare är anslutet till traktorns ISOBUS-uttag.

Med Preselect Digital visas hydraulfunktionerna och förväljs via traktorns ISOBUS-manöverbox. Denna typ av redskapsmanövrering har visat sig vara extremt flexibel. Det beror på att det är möjligt att växla mellan PreSelect DS 50 och PreSelect Digital.

KRONE PreSelect kommer till att början att introduceras i de välkända Butterfly-slåttermaskinerna/krossarna KRONE EasyCut B 870, B 1000 och B 950 Collect och kommer efterhand att introduceras för andra Kroneredskap.

KRONE PreSelect DS 50

KRONE PreSelect DS 50 ger ett mycket modernt intryck som baseras på manöverboxen DS 100. Förarhyttens manöverbox är direkt anslutet till redskapet och matas med 12V från traktorn.

KRONE PreSelect DS 50 ger ergonomisk enhandsmanövrering med touchknappar. I Butterfly-kombinationerna kan, till exempe,l de olika hydraulfunktionerna, som t ex enkel- och/eller dubbelsidig sänkning/lyftning av slåtterenheterna, justering av arbetsbredden och upp/nedfällning sidoelevatorerna, förväljas och manövreras sedan med en av traktorns tipputtagsventiler. Status-LED-lamporna indikerar vilken funktion som är aktiv/inaktiv. Marktrycket för slåtterenheterna och sidoelevatorernas varvtal övervakas och ställs in med minus- och plus-knapparna.

KRONE PreSelect Digital

KRONE PreSelect Digital utför i stort sett samma uppgifter som KRONE PreSelect DS 50. Skillnaden är att denna är ansluten till traktorns ISOBUS-uttag, så att föraren kan se och göra förval via ISOBUS-manöverboxen. Här förväljs redskapets hydraulfunktioner, via ISOBUS-manöverbox, och sedan sker aktiveringen via någon av traktorns tipputtagsventiler.

Ikoner visar vilken funktion som för närvarande är förvald. Med KRONE PreSelect Digital visas även timantal samt varvtal för slåtterenheterna. Sidoelevatorernas marktryck och hastighet kan ställas in genom att trycka på ikonerna. En stor fördel är möjligheten att förvälja en funktion och sedan aktivera funktionen via AUX-reglage på traktorns ISOBUS-joystick. På så sätt kan alla traktor- och redskapsfunktioner manövreras utan att byta grepp med handen.

 

KRONE PreSelect DS 50 för en Krone EasyCut B 1000.

Med KRONE PreSelect Digital förväljs funktionen och manövreras via AUX-reglage på ISOBUS-joysticken.

KRONE PreSelect DS 50 för en Krone EasyCut B 1000.

För mer information, kontakta

Försäljningsansvarig Amazone och Krone
Bertil Andersson
bertil.andersson@sodhaak.se
046-25 92 02

Download

Pressrelease samt bilder

Publiceringsdatum: 230809