AMAZONE erbjuder nu en knivvals som förredskap för de bogserade såmaskinerna, Cirrus 6003-2. Ett speciellt kännetecken för knivvalsen är den slutna tubkonstruktionen med de vändbara, V-formade knivarna. Knivvalsens främsta fördelar är dess förmåga att sönderdela jordklumpar och hacka ner skörderester. En annan fördel med den kombinerade användningen av knivvalsen är att antalet överfarter kan reduceras. Därmed skonas marken avseende jordpackning, avdunstning av tillväxtfrämjande markvatten begränsas, arbetstid och driftskostnader reduceras.

Mångsidigt användningsområde

Vid odling av spannmål med reducerad bearbetning, speciellt efter höga grödor (majs/solrosor), sönderdelas stubben effektivt av knivvalsen, vilket påskyndar nedbrytningen. Marken bearbetas sen med de efterföljande, vågformade MinimumTillDisc-tallrikarna. Sådjupet för utsädet blir avsevärt jämnare, eftersom såbillarna inte störs av skörderester.

Speciellt efter majsskörd främjas fälthygienen eftersom majsstubben blir effektivt krossad och nedmyllad. Användningen av knivvals på en Cirrus 6003-2, gör att man sparar en överfart med stubbharv, tallriksharv eller ringvält.

Vid direktsådd, i befintlig fånggröda, förbättrar knivvalsen arbetsresultatet genom att fånggrödan blir intensivt bearbetat och nedmyllad.

Extremt stabil och underhållsfri

Knivvalsens konstruktion är extremt robust. Den kraftiga lagerkonstruktionen och knivarna av borstål ger lång livslängd. Knivfästena är inbäddade i valstuben, vilket reducerar risken för stenskador. De sfäriska rullagren är glidringstätade och helt underhållsfria. Genom att knivarna är dubbelsidigt slipade halveras kostnaden för slitdelar.

 Perfekt arbetsresultat med utprovad knivplacering

En speciell finess med knivvalsen är knivarnas V-formade infästningsmönster, vilket förhindrar sneddragning. Markkonturen följs tack vare individuellt upphängda knivsektioner. Detta innebär att maskinen arbetar jämnt över hela arbetsbredden, även vid ojämna markförhållanden.

Fördelar:

  • Färre överfarter
  • Reducerade kostnader för arbetstid och drivmedel
  • Jämnare uppkomst, vid kraftigt skiftande jordarter resp stora mängder växtrester