ZG-TS

För de stora arealerna. 

Amazone ZG-TS bulkspridare,  med möjliga arbetsbredder på upp till 54 meter, är en kraftigt byggd spridare, som lämpar sig väl för maskinstationer eller gårdar med stora arealer och långa transportsträckor.

Gödseln matas ut till de nyutvecklade, hydrauliskt drivna tallrikarna, via ett transportband i botten av behållaren.

Amazone ZG-TS  bulkspridare

Teknisk data – Amazone ZG-TS bulkspridare

Amazone ZG-TS  är en kraftig bulkspridare
  • Samma spridaraggregat som på ZA-TS, med arbetsbredder upp till 54 meter
  • Kantspridningsutrustningen kopplas in från förarplatsen
  • Gödseln matas ut till de hydrauliskt drivna tallrikarna via ett transportband i botten av behållaren
  • Stora hjul minskar marktrycket
  • Behållarens kraftigt lutande väggar garanterar att gödseln glider ner även vid körning i sluttande terräng
  • Det slitstarka transportbandet i botten av behållaren har automatisk bandstyrning och centreras även vid ojämn belastning
  • De nya ZG-TS modellerna är försedda med ”on-line”-kalibrering dvs maskinen kalibrerar gödselgivaren automatiskt under gång
  • ZG-TS 7501 och 10001 kan utrustas med styrbar axel för att skona grödan på vändtegen