DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) har tillkännagett vinnarna av Agritechnica 2022 innovationspris. AMAZONE har tilldelades en silvermedalj för det nya DirectInject-systemet. DirectInject möjliggör snabb, flexibel och behovsbaserad applicering av bekämpningsmedel under växtskyddsarbetet.

Kraven för växtskydd och teknikförbättringar ökar ständigt inom lantbruk. Flexibilitet i val av växtskyddsmedel blir allt viktigare. I framtiden kommer det att bli nödvändigt att, ur både växtodlings- och miljöperspektiv, tillämpa behovsanpassad växtskyddsapplicering, på endast sprutrampens delsektioner eller vissa delar av fältet. Dessutom finns också begränsningar med skyddsavstånd på fält och vid vattendrag som lantbrukaren måste ta hänsyn till. Dessa krav står i kontrast till utvecklingen mot större sprutor för högre kapacitet och rationellare användning.

Principbild för DirectInject

Systemöversikt

Med DirectInject-systemet erbjuder AMAZONE, för första gången, ett system för direktinsprutning av växtskyddsmedel som löser de motstridiga målen som beskrivs ovan. Applicering av växtskyddsmedel kan startas eller stoppas under växtskyddsarbetet, efter behov. Den speciella egenskapen hos DirectInject, jämfört med konventionella system, är den snabba responstiden för injektionsprocessen och dess fullständiga integration i sprutans vätskekretslopp och sprutans funktion.

Med DirectInject är det möjligt att växtskyddsbehandla individuellt efter fältets behov, vilket reducerar preparatanvändning och att växtskyddsprutan slipper göra ännu körning. Detta sparar tid, pengar och skonar miljön.

DirectInject består av en extra 50 l tank med ett eget mätsystem, som är integrerat i det högra förvaringsutrymmet på UX 01 Super. Därmed är tanken också lätt tillgänglig från marken och säker att fylla. Integreringen av komponenterna innebär att de sitter optimalt skyddade.

DirectInject-systemet med 50 l tank och pumpenhet installerat i den högra förvaringsboxen på UX 01 Super

Den stora fördelen med tekniken är att DirectInject kan arbeta med outspädda preparat. En mekanisk omrörare säkerställer att även växtskyddsmedel, som tenderar att separera, förblir homogena.

Användning i fält

Om t ex sprutföraren upptäcker ett område med ogräs, kan DirectInject-systemet aktiveras med en knapptryckning från förarplatsen. Preparatet från DirectInject-tanken blandas då med sprutvätskan från spruttanken i en extra blandningskammare. Den snabba reaktionstiden, jämfört med konventionella system, uppnås tack vare 2-ledningssystemet. Den förblandade sprutvätskan från spruttanken och preparatet från DirectInject-tanken tillförs i separata ledningar till sprutrampen. När direktmatningssystemet aktiveras tillförs preparatblandningen till sprutrampen via ett flertal tillförselpunkter och appliceras sedan via de gemensamma munstyckskropparna och munstyckena i sprutrampen. Detta ger kort väg för preparatblandningen att komma ut i sprutrampen vilket resulterar i korta reaktionstider i fältet. DUS pro högtryckscirkulationssystemet gör att sprutmedlet kontinuerligt cirkulerar med det förinställda spruttrycket i sprutrampen, även när munstyckena är stängda. Cirkulationen avbryts när direktmatningssystemet aktiveras, vilket innebär att sprutmedlet från spruttanken inte blandas med preparatblandningen från DirectInject-systemet.

Sprutrampen är försedd med en extra sprutledning, då DirectInject-systemet aktiveras matas preparatblandningen via de gulmarkerade tillförselpunkterna

Restvolymer och rengöring

Eftersom DirectInject fungerar med outspädda växtskyddsmedel kan outnyttjade mängder returneras till produktens ursprungliga behållare efter sprutningen. Därför behöver den mängd växtskyddsmedel, som faktiskt behöver användas, inte beräknas exakt före appliceringen, och blandade restvolymer behöver inte heller hanteras efteråt.

Hela systemet kan, efter arbetet, rengöras automatiskt från förarplatsen, genom att alla komponenter är integrerade i Comfort-Pack-systemet på sprutan. Detta är både säkert, bekvämt och sparar tid för sprutföraren.

Kunder som använt DirectInject rapporterar att de nu kan agera mycket flexiblare under växtskyddsarbetet beroende på olika beståndsangrepp. Då skiftande, snabba preparatappliceringar tidigare inte var möjliga att genomföra, kan föraren nu direkt reagera på situationen på fältet utan att behöva spruta ytterligare en gång. Detta sparar tid, minskar preparatåtgången och optimerar skörderesultatet.

DirectInject-systemet kan användas för enaxlade UX 01 växtskyddssprutor med ISOBUS-system och munstycksavstängningstyperna AmaSwitch eller AmaSelect och DUS pro högtryckscirkulationssystem.

Sammanfattning av fördelarna:

  • Flexibel, snabb och behovsanpassad användning av växtskyddsmedel
  • Inbesparing av:
    • Arbetstid och arbetskostnader
    • Maskinkostnader
    • Växtskyddsmedel
  • Förbättrat skörderesultat
  • Miljövänligt