Hästtips

Större lönsamhet med maskiner anpassade för hästägare

 

Rena hagar, ger friskare hästar – med Horsehopper

Som hästägare är man angelägen om att hålla nere parasittrycket i hagarna och målet är att kunna minska på användningen av avmaskningsmedel. Det är ju annars en risk att maskarna blir resistenta.

Genom att putsa stora betesmarker två gånger/år och och mindre hagar minst fyra gånger/år minskas parasitspridningen och man får bort ratorna , d.v.s. hästarnas ”toaletter” i hagarna.

Liten maskin gör stort arbete
Andra fördelar med Horsehopper är att den sparar både kropp och miljö då den tar bort manuellt, tungt arbete som mockning. Det blir också mindre flugor och lukt eftersom gårdsmiljön blir renare.

Att köra med en vanlig puts i hagarna, kastar bara runt hästgödseln och sprider eventuella parasiter. Horsehopper är stark, den klipper noggrant och gräset plockas upp tillsammans med hästens spillning. Förutom gödsel, tar maskinen även bort tistlar och andra ogräs, vilket är bra då kardborrar kan komma in och skada hästens ögon. Genom att putsa regelbundet med Horsehopper förbättras hygienen och hagarna kan användas mer intensivt. Detta vinner alla på, djur, miljö och människa.

Kontakta mig. Jag vill veta mer om era schyssta maskiner - som ger mer kvalitétstid

10 + 13 =