CAMBRIDGE SNOWFLAKE®

Namnet på Dal-Bos patentskyddade ring kommer från ringens inre konstruktion som liknar en snöflingas kristall. Utan förändring av materialvikt eller materialsammansättning, ger Cambridge Snowflake-ringen sex gånger högre styrka jämfört med en konventionell ring.

Därför ger vi 6 års garanti på Cambridge Snowflake-ringen, som är patentskyddad i Europa och även är produkt- och mönsterskyddad.

Arbetsprincip

Ringar med olika diameter har olika varvtal och därmed olika inverkan på marken. En ring med liten diameter, kommer att snurra snabbare tack vare sin mindre diameter och kommer att skapa ett högre marktryck på en given punkt. Omvänt, snurrar en ring med större diameter långsammare och har en större kontaktyta mot marken, därför blir marktrycket vid en given punkt lägre.

De mellanliggande krossringarna har en lös passning på axeln och har möjlighet att röra sig uppåt och nedåt för att säkerställa god rengöring mellan ringarna i de flesta förhållanden. Ytterprofilen på Cambridge-ringen säkerställer en fri passage av jord och den efterföljande ytfinishen med många fördjupningar, ger en djup och väderbeständig yta som ett resultat av ett jämnt tryck över hela arbetsbredden.

Jordbearbetning
Cambridge-ringen är lämplig för alla situationer, både före och efter sådd. De speciella egenskaperna för Dal-Bo’s Cambridge-ring är de breda skuldrorna och en korrugerad ytterprofil, vilket ger ett bra resultat när man välter gröda eftersom den breda skuldran stöder vikten bättre och ytterprofilen lämnar små inbuktningar i redan sådda fält som gör ytan mer väderbeständig. En annan fördel är att den korrugerade ytterprofilen ger en viss grad av drivning för ringen vid arbete i sandiga jordar.

Såbäddspreparering
Cambridge-ringen i kombination med mellanliggande krossringar producerar ett bra resultat vid arbete i torra, klumpiga jordar och i dessa situationer rekommenderas det att montera en hydraulisk krossplanka framför vältarna. Detta ger inte bara perfekt ytutjämning, utan slår även sönder klumparna.

Gräsvallar
55, 60 eller 65 cm Cambridge-ringar är lämpliga för återpackning av etablerade gräsvallar. Nysådda gräsvallar kommer att gynnas av vältning eftersom detta säkerställer god kontakt mellan jord och frö.

Reservdelsböcker och manualer

Dalbos hemsida både reservdelsböcker och manualer att ladda ned. Har du några frågor eller funderingar ber vi dig att kontakta din närmaste Söderberg & Haak återförsäljare.