SDF Smart Farming solutions >> SDF Data Management

SDF Data Management

Toppmodern dataöverföring/kommunikation för att optimera arbetsuppgifterna, traktorn/maskinen kan kommunicera med t ex gårdskontoret.

Användningen av jordbruksdata, oavsett om de är agronomiska eller maskinspecifika, blir allt viktigare för en framgångsrik och lönsam verksamhet.

SDF Smart Farming Solutions erbjuder skräddarsydda och praktiska lösningar för att hantera uppdragsdata/nyckeldata med kontinuerlig uppkoppling. Användaren står alltid i centrum för alla aktiviteter – helt fri att göra sina egna val och beslut, all data förblir kundens egendom

Med den nya applikationen SDF Fleet Management erbjuder SDF anpassningsbara lösningar för realtidshantering av nyckeldata, både lokala och fjärrstyrda. Den webbaserade applikationen gör det möjligt att samla in data och övervaka maskinernas prestanda i realtid. Man har stor nytta av att ha total kontroll över sina maskiner och av förmågan att hantera en mängd viktiga data, t.ex. positionsdata i förhållande till aktiviteter.

SDF Fleet Management-programmet är det centraliserade gränssnittet för analys av telemetridata från SDF-maskiner. Detta ger användarna möjlighet att analysera, övervaka och optimera maskinanvändningen. Kartvyn visar plats och status för enskilda maskiner eller en hel maskinpark och kan även visa historiska data. För att förhindra stölder kan virtuella staket ställas in, så att varningar tas emot om en maskin lämnar ett fördefinierat område. Felmeddelanden kan vidarebefordras till återförsäljarens tekniska support och användas för att förutsäga fel och förhindra onödiga driftsstopp. Tack vare Remote Support-applikationen kan återförsäljaren, efter tillstånd från föraren/kunden, hjälpa till att styra eller ställa in funktioner i iMonitor åt föraren.

 

Hämta broschyr

Höjdpunkter

 • Full överblick över maskinparken och detaljerad information om varje maskin
 • Aktuella och historiska data om maskinens användning
 • Visning och övervakning av relevanta maskindata: GPS-position, bränslenivå, hastighet
 • Inställning av geofence (staket) och användningsvarning för att undvika maskinstölder
 • Övervaka serviceintervall och felkoder för att planera underhåll och reducera stillestånd
 • Enkel och snabb användning av fjärrsupport från återförsäljare tack vare ”Connectivity data insigt”
 • Tillgång till bruksanvisningar (t ex hur SFS-funktioner används) via integrerad databas

CTM inklusive programpaket, anslutningspaket och SDF Fleet Management

 
För ett brett utbud av maskinmodeller är CTM, inklusive applikations- och anslutningspaket, tillgängligt från fabrik. Dessa paket innehåller ett stort antal funktioner:
 
 • Communication Telematic Module (CTM) för överföring av data i realtid via mobil internetanslutning (inkluderar ett 4G M2M e-SIM-kort)
 • Licens för användning av fjärråtkomst
 • Licens för SDF Fleet Management webbapplikation
 • Licens för datatrafik: Ger mobil internetanslutning för iMonitor för att möjliggöra ytterligare applikationer som online-dataöverföring via Agrirouter och mottagning av NTRIP (RTK)
 • Olika licensperioder från 1 upp till 5 år är tillgängliga från fabrik.