Söderberg & Haak värnar om miljön

Söderberg & Haak arbetar mot att alla ska ha ett starkt miljötänk, både på företaget och i våra produkter. Vår målsättning är att tillföra det svenska jordbruket produkter för en rationell drift och ett effektivt utnyttjande och vi är samtidigt medvetna om att all mänsklig verksamhet påverkar miljön, vilket medför förändrade krav på jordbruk och på den utrustning som används. 

Vi har därför fastställt att följande policy skall utgöra riktlinje för all verksamhet inom Söderberg & Haak: 

  • Ständig förbättring av miljökompetensen  – på alla nivåer
  • Förebyggande av negativ miljöpåverkan
  • Lagar, föreskrifter och andra regelverk ska alltid utgöra lägsta krav
  • Utveckla tjänster och service, som minskar produkternas miljöbelastning

Genom detta är vi övertygade om att vi medverkar till ett ökat miljötänkande, inom såväl vårt eget företag, som hos våra återförsäljare och slutkunder – Sveriges lantbrukare och entreprenörer.