Söderberg & Haak en del av Mellby Gård

Mellby Gård AB startades 1986 av Rune Andersson, då med inriktningen lantbruks- och hästverksamhet.

På 20 år har företaget vuxit till en internationell koncern där ett tjugotal handels- och industriföretag ingår. Koncernen bedriver även finansverksamhet och hela gruppen omsätter drygt 5 miljarder SEK inklusive intressebolagsandelar.

God lönsamhet och låg belåning kännetecknar gruppen. Flertalet portföljföretag som ingår i Mellby Gård-gruppen är etablerade verksamheter i mogna branscher, vilket ger dem en hög grad av stabilitet. Företagen har byggt starka marknadspositioner och har stor kunskap om sina respektive verksamhetsområden.

Företagsledningarna består av erfarna och kompetenta medarbetare och i bolagsstyrelserna finns mycket kunskap om respektive bransch vilket borgar för stabilitet och långsiktig lönsam tillväxt i bolagen. Framtidsvisionen är att gruppen ska bestå av ett antal större affärsenheter som byggs upp genom en kombination av organisk tillväxt och företagsförvärv.

Mellby Gård-företagen representerar ett brett spektrum av verksamheter, allt ifrån moderiktiga damkläder, kontorsmateriel och lantbruksmaskiner till mer tekniskt kvalificerade produkter, som exempelvis modulära tätningssystem för kabel- och rörgenomföringar för bland annat fartyg samt olje- och gasanläggningar.

För mer information, besök Mellbygårds hemsida