Swadro

Strängläggare med hög kapacitet. 

För att lantbrukaren ska kunna leverera högsta kvalitet på sina produkter är en av förutsättningarna att djuren får ett näringsrikt och rent foder. Detta har Krone tagit fasta på och erbjuder ett komplett sortiment av hövändare och strängläggare som ger lantbrukaren de bästa förutsättningarna att få in sin grovfoderskörd på ett friktionsfritt sätt. På senare år har allt fler lantbrukare börjat använda hövändare igen, inte bara de som producerar hö utan även för att öka TS-halten i ensilaget, allt för att få bättre ekonomi i foderkedjan. Strängläggarna från Krone är inte bara ytterst kraftiga och robusta utan är också försedda med många unika fördelar och har dessutom 3-årig garanti på kurvbanorna.

 • Rotorväxellådor fyllda med flytande fett
 • Underhållsfria rotorer och rotorarmar utan smörjpunkter
 • Dura-Max underhållsfri kurvbana med maximal hållbarhet och 3 års garanti
 • Snabblyftande fjäderpinnar ger optimal strängform
 • KRONE ”Jet Effect” ger ett renare resultat vid lyft / sänkning utan risk för jordinblandning. Finns på maskiner med två eller fler rotorer
 • Lyftande räfspinnar = Rent foder

Teknisk data – Krone Swadro strängläggare

Krone Swadro strängläggare

Swadro TS och TS Twin

Swadro TS-modellerna är bogserade sidosträngläggare med två rotorer och finns med arbetsbredder från 6,20 till 7,40 meter. Med TS-modellen gör du en sträng. Swadro TS Twin med arbetsbredderna 6,90 och 8,20 ger möjlighet att antingen lägga ihop en
stor sträng, eller två mindre strängar.

Alla strängläggare är utrustade med de nya lyftande räfspinnarna som är bockade på två ställen, vilket ger följande fördelar: högre kapacitet och högre hektaravverkning, lyfter materialet bättre och reducerar därmed förlusterna, jämnare strängar, ingen nedsmutsning av fodret ger högre foderkvalitet och är skonsamt mot underlaget.

Swadro TC och TC Plus

TC och TC Plus centrumsträngläggare, med två rotorer,  utmärker sig med extremt jämna strängar vid hög körhastighet, med största kapacitet och högsta möjliga hektaravverkning. Materialet har endast kontakt med en rotor och hanteras skonsamt, vilket ger ett foder av högsta kvalitet. Swadro TC finns i arbetsbredder mellan 6,80 till 10,00 m.

 • Nya lyftande räfspinnar för renare foder
 • Rotorer med den tåliga DuraMax kurvbanan och snabblyftande räfspinnar
 • Flexibel arbetsbredd och extra högt upplyft
 • Kraftig hjulutrustning
 • Enkel vändtegsmanövrering tack vare hög markfrigång och individuellt rotorlyft
 • Transporthöjd under 4 m utan behov av att fälla eller ta bort rotorarmar

Swadro högkapacitetssträngläggare

Swadro TC 1370, Swadro 1400 med 4 rotorer och Swadro 2000 med 6 rotorer, är med tanke på deras enorma kapacitet, främst avsedda för maskinstationer och de stora arealerna. Eller vad sägs om kapaciteter på drygt 13 ha/timme för Swadro 1400 och hela 20 ha/timme för Swadro 2000. På dessa Swadro centrumsträngläggare roterar de främre rotorerna med högre varvtal än de bakre och sprider materialet bredare framför de bakre rotorerna, vilket ger jämnare strängar och förhindrar lindning samt underlättar för efterföljande maskiner.

 • Swadro 1400 Plus med höj/sänkbar axel för transporthöjd under 4 meter
 • Swadro 1400 och TC 1370 med 4 rotorer med arbetsbredd upp till 13,5 m.
 • Swadro 2000 har en arbetsbredd upp till enorma 19 meter
 • Rotorväxellådor fyllda med flytande fett
 • Underhållsfria rotorer och rotorarmar utan smörjpunkter
 • Dura-Max underhållsfri kurvbana med maximal hållbarhet och 3 års garanti
 • Snabblyftande räfspinnar för optimal strängform
 • KRONE ”Jet Effect” ger ett renare resultat vid lyft / sänkning utan risk för jordinblandning. Finns på maskiner med två eller fler rotorer