Fortima

Pålitlig under alla förhållande.

Krone Pressar Fortima

Fortima är en rundbalspress som är pålitlig under alla förhållanden. Mångsidighet och hög utnyttjandegrad är avgörande för en rundbalspress produktivitet och Fortima rundbalspressar uppfyller alla behov och krav. Fortima finns i F-utförande med fixkammare eller i V-utförande med flexkammare.

 

  • Beprövad förfinad teknik
  • Fixkammarpress med baldiameter 1,25 m respektive 1,55 m eller flexkammarpressar med baldiameter på 1,00-1,50 m
  • EasyFlow pick-up utan kurvbana
  • Stavelevatorer som skapar perfekt formade, hårda balar
  • Hög kapacitet och lång livslängd

Teknisk fakta – Krone Pressar Fortima

 den pålitliga rundbalspressen Krone Fortima