Bellima

Fixkammarpressar i genialiskt enkelt utförande. 

Bellima finns i 2 modeller som båda gör balar med 1,20 m bredd och 1,20 m i diameter. Bellima F 125 är försedd med en 1,4 m pickup som är placerad direkt framför balkammaren. Den större modellen, Bellima F 130 är försedd med en bredare 1,8 m pickup, på denna modell sker inmatningen till balkammaren via inmatningsfingrar.

Bellima F 130 kan dessutom förses med Mini-Stop, vilket innebär bekvämare körning och högre kapacitet. Föraren kan påbörja nästa bal utan att balkammaren är helt stängd och behöver dessutom inte backa traktorn vid varje balavläggning.

Krone Pressar Bellima

Teknisk data

Krone Pressar Bellima
  • Genialiskt enkla och driftsäkra rundbalspressar
  • Patenterat kedjeelevatorsystem som håller balen i säker rotation, oavsett skördematerial
  • Pickupen på Bellima F 125 har en arbetsbredd på 1,40 m (enl. DIN 11220) med hydraulisk manövrering för höjdjustering. Det korta avståndet mellan pickup och balkammare säkerställer optimal uppsamling med ett jämnt materialflöde in till balkammaren.
  • Bellima F 130 har en 1,8 m bred pickup med ett inmatningssystem mellan pickup och balkammare
  • Ingen elektronik som kan ställa till bekymmer
  • Bellima är efterföljare till de legendariska KR-rundbalspressarna