EasyCut F/R

Perfekt resultat utan ränder. 

EasyCut F/R tallriksslåttermaskiner ger erfarenhet och kompetens på köpet. Maximal förarkomfort och ett perfekt resultat uppnås, tack vare ett antal innovationer, såsom den nya trepunktsupphängningen, vilken tillåter att föraren kan justera marktrycket hydrauliskt, samt de vertikalt pendlande V-slagorna på CV-modeller. Frontkrossar i modell EasyCut F finns både med släpande eller skjutande upphängning, allt för att tillgodose olika kunders önskningar och behov.

  • SmartCut knivbalk med optimal överlappning för bästa resultat
  • Snabbkopplade ”Quick-change” knivar
  • SafeCut: Skydd i varje enskild knivtallrik Påkörningsskydd som svänger aggregatet bakåt och uppåt
  • DuoGrip, KRONEs unika tyngdpunktsupphängning med parallellänkage
  • Optimalt marktryck över hela arbetsbredden tack vare justerbar avfjädring
  • Hydraulisk justering av marktryck under körning finns som tillval CV krossenhet med vertikalt pendlande V-slagor
  • Enkelt omställbar växellåda för CV krossenhet mellan 600 r/min och 900 r/min
  • Kompakt vid transport eftersom aggregatet fälls in mot traktorns cen- trumlinje, optimal vikt-fördelning och sikt bakåt
  • Förvaras i transportläge på stödben som finns som tillval

Teknisk data – EasyCut F/R tallriksslåttermaskiner 

EasyCut tallriksslåttermaskiner

Släpande eller skjuten upphängning

Frontslåttermaskinerna/-krossarna F320//F320 M/F360 M/F320 CV/F360 CV kan fås med antingen skjuten eller släpande upphängning. Frontslåttermaskiner med släpande upphängning har hydropneumatisk avfjädring, medan CV-modellerna med släpande upphängning har mekanisk avfjädring (spiralfjäder).

Perfekt resultat utan ränder

Då vissa tallrikar roterar parvis mot varandra och andra roterar från varandra, är det nödvändigt med korrekt överlappning mellan tallrikarna, så att ett perfekt resultat utan ränder fås. Därför är överlappningen större på de tallrikspar som roterar från varandra än de som roterar mot varandra, denna konstruktion säkerställer ett perfekt snittresultat och ett optimalt materialflöde även vid stora volymer.

Justera marktrycket från förarplatsen

Som tillval finns hydrauliskt justerbar avfjädring (R-modeller) vilket ger högsta förarkomfort, då man kan justera marktrycket under körning. Dessutom förenklas frånkopplingen, eftersom fjädringen kan avlastas helt innan maskinen kopplas loss från traktorn.