Duoflex och vältringar

DUOFLEX-systemet tillåter individuell rörelse för varje vältsektion, vilket säkerställer optimal markkontakt, oavsett fältkontur eller och markojämnheter. Samtidigt säkerställs en jämn viktfördelning över hela arbetsbredden och tillsammans skapar detta en perfekt markanpassning.

DUOFLEX finns i två versioner: DUOFLEX med mekanisk viktfördelning via spiralfjädrar som, med hjälp av avlånga slitsar i kolvstängerna eller cylindrarna gör, att varje vältsektion arbetar självständigt. Detta säkerställer optimal markkontakt över hela arbetsbredden – även under svåra förhållanden.

DUOFLEX-system med hydraulisk viktfördelning har ackumulatorer som gör att varje vältsektion fritt kan följa markytan. Samtidigt överför kraftfulla cylindrar vikt från vältens mittsektion till de yttre sektionerna för att säkerställa jämn viktfördelning över hela arbetsbredden.