Tri-Max kultivator

perfekt för grund stubbearbetning.

DALBO Tri-Max kultivator

DALBO Tri-Max kultivator är kompakt, 3-axlad med fjäderupphängda utjämningstallrikar och efterlöpande T-ringsvals. De 320 mm breda vingskären arbetar med bra yttäckning genom ”hyvelprincipen”, vilket är ypperligt för grund stubbearbetning. Den speciella formen på skäret garanterar en utmärkt genomblandning och finfördelning av jorden. Den enorma genomsläppligheten på 85 cm garanterar ett arbete utan störande stopp och arbetsdjup ner till 30 cm. De fjäderupphängda tallrikarna jämnar av ytan och 600 mm T-ringsvalsen sörjer för en optimal återpackning av jorden.

Läs mer om DALBO.

Fjäderupphängda hjultallrikar - Dal-Bo Tri-Max

Teknisk data – DALBO Tri-Max kultivator

Fjäderupphängda hjultallrikar - Dal-Bo Tri-Max
  • Pinnavstånd 275 mm
  • 320 mm breda vingskär
  • Fjäderupphängda tallrikar inkl. kanttallrikar
  • 600 mm T-ringsvals
  • Från 4,1 m: extra starka 70 mm breda T-ringar
  • Robust stålram 100 x 100 x 6 mm
  • 50 x 50 mm tand
  • Stor genomsläpplighet, inga störande stopp
  • Lyftarmar kat. II och III