Rollomaximum

Precisionssåbäddsharv med inbyggd främre och bakre vält

Dal-Bo Rollomaximum såbäddsharv

Rollomaximum är en precisionssåbäddsharv som vilar på inbyggd främre och bakre vält och är utvecklad för att på bästa sätt möta de växande kraven på en idealisk såbädd.

Genom en enastående kombination av vältar och pinnar med djupstyrning i millimeterprecision uppnår Rollomaximum en perfekt såbädd i en överfart. Därigenom åstadkoms på kortaste tid en mycket hög kapacitet. In/utfällning sköts hydrauliskt från traktorn.

Dal-Bo Rollomaximum såbäddsharv

Teknisk data – Dal-Bo Rollomaximum såbäddsharv

Rollomaximum är en precisionssåbäddsharv som vilar på inbyggd främre och bakre vält
  • Hydraulisk lamellplanka (parallellogramupphängning på 9,30 och 12,40)
  • Hydraulisk viktfördelning
  • Vältsektion crosskill ø 53/48 cm
  • 4-axlad harv
  • Fjäderupphängd planka bak
  • Crosskillvält bak ø 50/45 cm
  • Hydrauliska bromsar (9,30 och 12,40)
  • Transportbredd: 3m
  • Hydrauliska stödben (9,30 och 12,40)
  • Vägbelysning